Бетима ООД   ( Visit Website )

Бетима ООД

Митнически услуги - Лицензиран митнически агент, оформяне на митнически документи, представителство пред митническите власти на РБ, изготвяне на документи и водене на отчетност при поставяне на стоки под митнически икономически режим - Активно усъвършенстване, Временен внос,

Бетима ООД

Митнически услуги - Лицензиран митнически агент, оформяне на митнически документи, представителство пред митническите власти на РБ, изготвяне на документи и водене на отчетност при поставяне на стоки под митнически икономически режим - Активно усъвършенстване, Временен внос,

Презентация

Бетима ООД

Митническа Агенция „Бетима” ООД притежава постоянно разрешение за митнически агент  № 405-2 / 11.05.2006 г. издаден от Министерство на Финансите.

 

Дружеството извършва следните услуги: Митнически услуги - Лицензиран митнически агент, оформяне на митнически документи, представителство пред митническите власти на РБ, изготвяне на документи и водене на отчетност при поставяне на стоки под митнически икономически режим - Активно усъвършенстване, Временен внос, Пасивно усъвършенстване, гарантиране на транзитни операции. Изготвяне и заверка на сертификати за произход. Интрастат услуги-изготвяне на документи за пристигане и изпращане на стоки от и за ЕС, водене на електронни дневници, съставяне и подаване по електронен път на месечни отчети/декларации.
Представителство пред компетентните органи във връзка с Интрастат. Подаване и подписване на електронни изявления по електронен път от името на клиентите, както и приемане на електронни изявления, издавани от органите на НАП и другите компетентни органи до клиентите.

 

Услуги предоставяни от Бетима ООД гр. Ловеч

 • Изготвяне на всички митнически документи, касаещи външнотърговската дейност на фирмите
 • Консултации по всички външнотърговски операции и режими
 • Митническо представителство и  освобождаване на стоки и товари под митнически контрол
 • Изготвяне и заверка на сертификати за движение на стоките  EUR.1,  ATR
 • Изготвяне на всички видове транспортни докименти ( TIR, CMR, CIM, и др )
 • Коректно и точно създаване на документи за продажба на стоки и услуги съгласно действащите международни спогодби – Invoice, Proforma Invoice, Packing List, и др.
 • Изготвяне и заверка на Сертификати за произход – Certificate of origin, Certificate of origin Form “A”.
 • Гарантиране на транзитни операции ( T1)
 • Изготвяне и електронно деклариране на ОДН, ОДВ.
 • Изготвяне и заверка на Документ за общностен статут на стоките – T2L
 • Изготвяне на Интрастат декларации и електронното им деклариране пред НАП
 • Гарантирана конфиденциалност на информацията

Галерия

Бетима ООД Бетима ООД Бетима ООД
     
Бетима ООД Бетима ООДБетима ООД
     
Бетима ООД Бетима ООДБетима ООД
     
Бетима ООД Бетима ООДБетима ООД

Обекти

Бетима ООД

Еднофамилна къща, местност Ален Мак

 

Къщата е построена през 2008 год. Като фирма "СТРО 70" ЕООД участва в направата на грубия строеж, изграждането на покрива и част от довършителните работи.

Бетима ООД

Еднофамилна къща, местност Евксиноград

Бетима ООД

Голф и Спа център

 

Голф и Спа център, разположен на морския бряг между селата Божурец и Топола. Всички сгради се покриват със система "BRAMAC", чиито монтаж се извършва от нашаата фирма. До момента сме завършили 15 000 м2.Строителството на селището продължава.

Бетима ООД

Еднофамилна къща, квартал Тополи, гр. Варна

Къщата е построена през 2008 год. Като фирма "СТРО 70" ЕООД участва в направата на грубия строеж, изграждането на покрива и част от довършителните работи.

   
   
   

 

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Бетима ООД
068 60 40 10, 0887 989 205
Ловеч, СБА - Технически център,
merimladenova@dito-bg.com
merimladenova@gmail.com
                      merimladenova1@abv.bg

Бетима ООД