АЙСИ ООД

 • АЙСИ ООД

  АЙСИ ООД

  АЙСИ ООД е дружество с ограничена отговорност, създадена през м. февруари 2005г. Предмет на дейността ни е търговия с химически продукти и материали – свързващи, спойващи, почистващи и други , предназначени за ремонт и поддръжка на технологични машини и оборудване...

 • АЙСИ ООД

  АЙСИ ООД

  АЙСИ ООД е дружество с ограничена отговорност, създадена през м. февруари 2005г. Предмет на дейността ни е търговия с химически продукти и материали – свързващи, спойващи, почистващи и други , предназначени за ремонт и поддръжка на технологични машини и оборудване...

 • АЙСИ ООД

  АЙСИ ООД

  АЙСИ ООД е дружество с ограничена отговорност, създадена през м. февруари 2005г. Предмет на дейността ни е търговия с химически продукти и материали – свързващи, спойващи, почистващи и други , предназначени за ремонт и поддръжка на технологични машини и оборудване...

АЙСИ ООД

АЙСИ ООД

АЙСИ ООД е дружество с ограничена отговорност, създадена през месец февруари 2005г. Предмет на дейността ни е търговия с химически продукти и материали – свързващи, спойващи, почистващи и други, предназначени за ремонт и поддръжка  на технологични машини и оборудване.

Хигиенизиране на детайли, възли, обезмасляване и фосфатация на  метални повърхности, почистване на топлообменни системи, почистване и влагозащита на електрически системи, прес-форми и друга антикорозионна защита.

Продукти, предназначени за оптимизиране процеса по ремонт и поддръжка на технологичния парк, подобряване качеството и надеждността на ремонтните дейности, решаване на специфични ремонтни проблеми, намаляване на преките и косвени производствени  разходи . В това направление, АЙСИ ООД е официален  дистрибутор на Хенкел България ЕООД за търговските марки на LOCTITE , TEROSON.

Въздушни компресори – Atlas Copco и оборудване за тях, в качеството на официален дистрибутор.

Обработка на води - Условно дейността може да се раздели на пет основни направления: водоподготовка, обработка на котлови водни системи, корекционна обработка на охлаждащи водни системи, обработка на замърсени отпадни води и специализирани обработки / обратна осмоза, почистване на топлообменни системи/,пречистване на отпадни води.

Маркучи за транспорт на твърди, течни и газообразни медии :

 • Абразивоустойчиви;
 • Трудно запалими;
 • Микробо- и хидролизоустойчиви;
 • Химически устойчиви на агресивни среди;
 • Висока гъвкавост и устойчивост на вибрации;
 • Антистатични и/или елекрически проводими;
 • Голям температурен диапазон (-2600ºС / +11000ºС);
 • Ултравиолетова и озонова устойчивост;
 • Транспорт в условията на налягане и вакуум.

 АЙСИ ООД от скоро предлага също хартиени изделия и диспенсъри. Диспенсърите се предлагат според това с какъв тип хартия ще бъдат използвани. Хартиените изделия се предлагат под различни форми - индустриални ролки, кърпи за ръце, тоалетна хартия, медицински ролки. Предлагат се хартии с различна дебелина, състав, размери.

АЙСИ ООД

Продукти на IC

 • Хигиенизиране на детайли, възли
 • Обезмасляване и фосфатация на метални повърхности
 • Почистване на топлообменни системи
 • Почистване и влагозащита на електрически системи, прес форми
 • Друга антикорозионна защита

Продукти на ХЕНКЕЛ, предназначени за оптимизиране процеса по ремонт и поддръжка на машинния парк

 • Ай Си ООД предлага тези продукти с търговските марки на LOCTITE , TEROSON, като официален дистрибутор на HENKEL България ЕООД.

Маркучи за транспорт на твърди, течни и газообразни медии:

 • Абразивоустойчиви
 • Трудно запалими
 • Микробо- и хидролизоустойчиви
 • Химически устойчиви на агресивни среди
 • Висока гъвкавост и устойчивост на вибрации
 • Антистатични и/или елекрически проводими
 • Голям температурен диапазон (-2600ºС / +11000ºС)
 • Ултравиолетова и озонова устойчивост
 • Транспорт в условията на налягане и вакуум

Карта

Тази фирма е регистрирана на следните места: