Боал ООД ( Visit Website )

Боал ООД

БОАЛ ООД е фирма с дългогодишен опит и утвърдено име в региона и областта. Дружеството разполага с високо квалифицирани кадри, като предлага бърза реакция и компетентна консултация...


Презентация

Боал ООД

БОАЛ ООД е фирма с дългогодишен опит и утвърдено име в региона и областта. Дружеството разполага с високо квалифицирани кадри, като предлага бърза реакция и компетентна консултация.

 

БОАЛ ООД изпълнява услуги, подчинени на действащата нормативна уредба и инвестиционните намерения на Възложителя.

 

Дейност

  • Проектиране
  • Авторски надзор по част Конструкции и по част Пътна
  • Качествен Технически Контрол
  • Количествено - Стойностни Сметки
  • Строителен Надзор
  • Техническо Ръководство
  • Строителни Експертизи
  • Консултантски услуги в инвестиционния процес.
  • Оценка на Недвижими Имоти
  • Оценка на Машини и Съоражения

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Боал ООД - Гоце Делчев

Боал ООД - Гоце Делчев

0751 61 213 / 0894 654 658

N/A

Гоце Делчев, ул. Иван Вазов 4

boal_gd@abv.bg

Боал ООД