Бул Агро Контрол 1 ЕООД

  • Бул Агро Контрол 1 ЕООД

    Бул Агро Контрол 1 ЕООД

    Интегрирана борба с битови и складови неприятели, дезинсекция, дератизация, фумигация ,мониторинг на съхранявана продукция и вредители.

Бул Агро Контрол 1 ЕООД

Бул Агро Контрол 1 ЕООД

„Бул Агро Контрол 1” ЕООД е с основен предмет на дейност Интегрирана борба с битови и складови неприятели, дезинсекция, дератизация, фумигация ,мониторинг на съхранявана продукция и вредители. Служителите на дружеството са разделени на групи и извършват обработки на територията на цялата страна. Те са на разположение 24 часа в денонощието. Всички извършвани обработки са съобразени с Европейските изисквания и световния опит в професионалния контрол на вредителите.

"Бул Агро контрол 1 "ЕООД има сключени договори с фирми с обществено значение които подлежат на контрол съгласно изискванията за добри производствени практики и отговарят на Наредба №3 от 24.01.2005 г. на МЗ.

Притежаваме необходимите лицензи издадени от Министерство на Здравеопазването за ДДД мероприятия и от Министерство на Земеделието за фумигация и обеззаразяване на площи. Отделяме голямо внимание на обучението на своите кадри,като всички служители притежават необходимите квалификации,ежегодно участваме в програми и международни конференции. Екип от специалисти консултира безплатно по отношение на всички проблеми свързани със ДДД дейностите ,необходимите профилактични мероприятия, прилаганите методи за интегрирана борба и използваните препарати .

Препаратите с които работим са на водещи фирми с гаранция за качество и са съобразени с необходимите документи -разрешителни за употреба и информационен лист за безопастност, издадени от МЗ.

Дезакаризация на тревни площи е ежегодна мярка ,като за гарантирана ефективност обработката се повтаря след седем дни, като това е свързано с биологията на инсектите и изискването е тревата да е предварително окосена.

След всяка обработка издаваме необходимия по Наредба № 3 Протокол и водим регистър на извършените обработки.

Бул Агро Контрол 1 ЕООД

Услуги

Дезинсекция на силози,складове,,мелници и производствени помещения

Дезинсекцирането на празни складове, силози, мелници и преработвателни предприятия се осъществява чрез влажен, аерозолен или газов начин. Методиката при дезинсекцирането се основава на база на широка гама инсектициди с различна формулация / емулсионни концентрати, суспензионни концентрати, микроемулсии, микрокапсули, водоомокрящи се прахове /, които гарантират бързо действие и дълъг остатъчен ефект. Всички използвани препарати са регистрирани и разрешени за използване в Република България и ЕС. Инсектицидите се влагат посредством съвременна техника: атомизатори за студен аерозол, генератори за топъл аерозол, помпи с високо налягане, моторни ULV атомизататори, моторни пръскачки със скорост на аерозола 100 - 120 м/сек. Като разтворител на някой препарати се използват минерални масла и дизелово гориво. Подборът на препаратите и формулацията им се осъществява в зависимост от особеностите на всеки обект. Използват се комбинации от инсектициди подбрани в зависимост от спецификата на всеки обект, вложени минимум на две обработки по различни методи на работа.

Дезинсекция против кърлежи,мравки,хлебарки,мухи и др .

Методиката на обработките зависят от спецификата на обекта,популацията и вида на вредителите:като правило включва последователното използване на няколко препарата в зависимост от местата на заселеност. Съществуват дезинсектанти с различно действие и приложение - някои са с много добър първоначален ефект с изразено фумигиращо действие , други са с по-продължително действие като първоначалния ефект е слабо изразен.Според приложението им съществуват различни формулации Например обработката на ел. табла, контакти, компютри, телевизори и др. не може да се извършва с течни препарати. Пудрите не трябва да се използват в ресторанти, хранителни производства, офиси или частни домове, защото са много леки и при най-малкото раздвижване на въздуха се разнасят и вдишват или попадат в приготвяната храна .

Дезинфекция

Замръсяване на жизнената среда е опасен източник на различни заболявания по хората и животните,това е въздействие ,което нарушава естествената среда.

Дезинфекцията или обеззаразяването е дейност която включва различни методи и средства за унщожаване на болестотворните микроорганизми във външната среда.

Дератизация

За провеждането на качествена дератизация  е необходимо много добре да се познават навиците им, социалната структура на общността и начина им на размножаване и  миграция .Всичко това е заложено в Интегриран пест мениджъмн срещу гризачи.

Тази фирма е регистрирана на следните места: