БВ Финанс ЕООД

 • БВ Финанс ЕООД

  БВ Финанс ЕООД

  предлага пълна гама от счетоводни и консултнатски услуги за Вашата фирма.

 • БВ Финанс ЕООД

  БВ Финанс ЕООД

  предлага пълна гама от счетоводни и консултнатски услуги за Вашата фирма.

БВ Финанс ЕООД

БВ Финанс ЕООД

Повече от 20 години в счетоводния бизнес и до днес предоставяме актуални финансови услуги на предприятия от различни сектори на икономиката и мащаб на дейност: 

 •   Микро и малки предприятия, често с фамилен бизнес и нерегистрирани съгласно ЗДДС
 •   Предприятия със значителен капацитет и търговски оборот, регистрирани съгласно ЗДДС и с нает персонал

Най-често наши клиенти са предприятия, притежаващи магазини, складове, заведения или други търговски обекти, предприятия за услуги – персонални и обществени, строителни и производствени, организации с нестопанска цел и земеделски производители.

БВ Финанс ЕООД

Услуги

Предлагаме различни продукти на счетоводната дейност, изпълнявани съобразно изискванията на националните и международните счетоводни стандарти:

 • Комплексно счетоводно обслужване, вкл. интернет банкиране, данъчна защита и представителство пред държавната администрация
 • Организиране на финансово-счетоводната дейност на фирми,
 • Труд и работни заплати
 • Регистрация и обслужване съгласно ЗДДС
 • Социално и здравно осигуряване, вкл. представляване пред НОИ
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на данъчни декларации
 • Изготвяне на статистически форми
 • Изготвяне на документи и регистрация на годишен финансов отчет в Търговски регистър
 • Изготвяне на бизнес планове, документи за банкови и други финансиращи институции
 • Счетоводни, данъчни и финансови консултации; финансови анализи
 • Изготвяне на документи за първоначална регистрация на фирма в Търговски регистър

Карта