ЧДГ Мария Магдалена   ( Visit Website )

ЧДГ Мария Магдалена

Нашето мото: "За нас възпитанието на децата е труд и дълг" - Достоевски

ЧДГ Мария Магдалена

Ние Ви предлагаме да поверите детето си на квалифицирани педагози и психолози, които ще се грижат за него в модерно изградена, самостоятелна и съвременна материална база, с двор за игра и почивка.

ЧДГ Мария Магдалена

При нас децата се чувстват уютно, спокойно и ведро.Средата, която сме създали за тях е близка до домашната, те са обичани и уважавани.

Презентация

ЧДГ Мария Магдалена

ЧДГ “Мария Магдалена” е открита на 15.04.2007г. От 15.09.2007г. тя е лицензцирана със заповед на МОН - № РД-14-266. Базата е нова, специално проектирана и изградена да бъде детска градина, съобразена с всички изисквания на МЗ. Капацитетът на градината не е голям, но малкият брой деца в групите е предимство, защото създава атмосфера близка до домашната. Към градината има и занималня за ученици от първи до четвърти клас. Работим целогодишно, всеки работен ден, от 8.00 до 19.00 часа.

 

Нашата основна цел е:

Съобразяване с личността на детето, развиване на неговата индивидуалност, интереси и способности, в уютна, спокойна и грижовна среда, с компетентност, професионализъм и обич.Колективът на ЧДГ „Мария Магдалена” работи с удоволствие и отговорност към родителите и децата. Екипът е от професионални педагози с качества и умения за работа с малки деца. С много любящи грижи и приятелско отношение всички ние от „Мария Магдалена” градим и възпитаваме у децата хармония, толерантност и желание за взаимопомощ. Акцентираме и следим за изграждането на пълноценни личности, както чрез традиционни, така и чрез индивидуално съобразени методи за обучение и възпитание.

 

За ЧДГ”Мария Магдалена” и лично за мен, грижата за децата е обич, призвание, отдаденост и отговорност.

 

Мисия и стратегии

Мисия на детската градина

√ Искрена любов към децата и хуманизация на възпитателния процес.

√ Стремеж да се формира самостоятелност, чувствителност, отзивчивост към средата, творчество.

√ Децата да придобият необходимите за възрастта им знания и умения и да бъдат готови за следващия етап в своето развитие.

√ Обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.

√ Адаптиране на дейността на детската градина към изграждане на гражданско общество у нас, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.

√ Формиране на общочовешки ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

Стратегии на детската градина

√ Демократизация и хуманизация – поставяне личността на детето в центъра на педагогическата работа, с особено внимание и грижа за неговото развитие и оформяне като личност.

√ Иновационна стратегия – използване на нови и модерни техники и технологии в процеса на възпитание и обучение.

√ Показване на практическата приложимост на изучаваното и поставяне на детето в активна позиция по отношение на знанията.

√ Акцентиране върху способността за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване.

√ Утвърждаване облика на детската градина и чувството за принадлежност към нея на всеки възпитаник.

√ Защита личното достойнство на децата в синхрон с процесите на демократизация в обществото.

√ Обогатяване на материалната база.

Галерия

ЧДГ Мария Магдалена ЧДГ Мария Магдалена ЧДГ Мария Магдалена
     
ЧДГ Мария Магдалена ЧДГ Мария Магдалена ЧДГ Мария Магдалена
     
ЧДГ Мария Магдалена ЧДГ Мария Магдалена ЧДГ Мария Магдалена
     
ЧДГ Мария Магдалена ЧДГ Мария Магдалена ЧДГ Мария Магдалена

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


ЧДГ Мария Магдалена
ЧДГ Мария Магдалена
02/ 859 80 35; 0889/ 518 239
Детски градини
София, ул.Ген. Кирил Ботев 26Е
roza_nik@abv.bg

Учебна програма

В детската градина всички групи работят по програмата „Приказни пътечки“ одобрена и препоръчана от МОН. Тази програма осигурява разнообразни възможности за индивидуална, групова и екипна работа с децата в различните етапи на развитието им. „Приказни пътечки“ е най-новата програма за възпитание и обучение на деца от три до шест годишна възраст. По своята същност тя е интегрирана- реализира достигането на заложените в нея представи, умения и отношения, необходими на детето при входа на училището чрез активно участие в дейности, форми и действия, насочени към плавно разширяване и усложняване на образователното съдържание.

 

Тази програма е иновационна, основава се на идеята за непрекъснато изменение и обновяване чрез включване на нови теоретични постановки и добри педагогически практики. Тази система е ориентирана към детето – осигуряване на равни шансове на всички деца при отчитане на индивидуалният опит, възможност и темп на развитие, развиване на самостоятелност, инициативност, стремеж към усъвършенстване и отговорност у детето.