Комфорт БГ2 ЕООД   ( Visit Website )

Комфорт БГ2 ЕООД

Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа и пета група. Първа група - строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоражения , и строежи от трета до пета категория.

Комфорт БГ2 ЕООД

Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа и пета група. Първа група - строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоражения , и строежи от трета до пета категория.

Комфорт БГ2 ЕООД

Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа и пета група. Първа група - строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоражения , и строежи от трета до пета категория.

Презентация

Комфорт БГ2 ЕООД строително монтажни работи от основи до покрив

Фирмата започва своята дейност с основаването на ЕТ “Комфорт 3М-Вичо Пеев” през 1990г с предмет на дейност: строителство и търговия. Разрастването на дейността й, води през 2004 до отделянето на дейността по строителството от тази на търговията. Основава се фирмата “Комфорт БГ” ЕООД. Тя е създадена с една цел да работи и да се занимава само и със строителство. Създателят на фирмата се казва Вичо Георгиев Пеев който и до ден днешен е управител . Двете фирми имат едно и също ръководство и счетоводство. Наред със строителството на цели сгради, фирмата извършва и различни специализирани довършителни строителни работи. С течение на времето фирмата се разраства и става една от водещите строителни компании в Бургас и областта.

 

Основната политика на фирмата е да насочи усилията си към успеха на своите клиенти и да осигури решение на техните проблеми.
Вичо Пеев в качеството си на управител на “КОМФОРТ БГ” ЕООД е привърженик на бизнес сдружаването в различни аспекти на бизнес дейностите и затова приема участието си в различни асоциации и сдружения с необходимата за това отговорност, като действа винаги открито, точно и навреме.  

 

Дейности

Услугите,които предлага фирма „Комфорт БГ” ЕООД са всички видове строителни и довършителни работи. Извършва всякакъв вид ремонт и строителство.

Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа и пета група. Първа група - строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоражения , и строежи от трета до пета категория.

Пета група – отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности - Събаряне и разчистване на сгради; земни работи, общо строителство на сгради и строителни съоръжения, строителство на покриви и хидроизолации, други специализирани строителни дейности,изолационни строителни дейност, строителство на други инсталации, полагане на мазилки, монтаж на дограма, интериорни и други завършващи елементи, полагане на подови настилки и стенни облицовки, боядисване и стъклопоставяне, други довършителни строителни дейности, даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор.Фирмата е специализирана в направата на щампован бетон.

 

 

Сертификати

Комфорт БГ” ЕООД е вписан в централния регистър на строителите за строежи от първа група – високо строителство и пета група – отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности и разработва и внедрява стандарти и системи за управление на качеството, за което има издаден сертификат БДС EN ISO 9001:2001

 

Комфорт БГ2 ЕООД Комфорт БГ2 ЕООД


 

 

Галерия

Шейтанов Инвест ЕООД Шейтанов Инвест ЕООД Шейтанов Инвест ЕООД
     
Шейтанов Инвест ЕООД Шейтанов Инвест ЕООД Шейтанов Инвест ЕООД
     
Шейтанов Инвест ЕООД Шейтанов Инвест ЕООД Шейтанов Инвест ЕООД

 

Контакти

Адрес: гр.Бургас, ул.Перущица 43

Телефони:0888 663 474 / 056/ 83 76 23 /

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Комфорт БГ2 ЕООД
0888 663 474 / 056/ 83 76 23 /
Строителни фирми
гр.Бургас ул.Перущица 43

Комфорт БГ2 ЕООД