Комфорт БГ2 ЕООД

  • Комфорт БГ2 ЕООД

    Комфорт БГ2 ЕООД

    Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа и пета група.

Комфорт БГ2 ЕООД строително монтажни работи от основи до покрив

Фирмата започва своята дейност с основаването на ЕТ “Комфорт 3М-Вичо Пеев” през 1990г с предмет на дейност: строителство и търговия. Разрастването на дейността й, води през 2004 до отделянето на дейността по строителството от тази на търговията. Основава се фирмата “Комфорт БГ” ЕООД. Тя е създадена с една цел да работи и да се занимава само и със строителство. Създателят на фирмата се казва Вичо Георгиев Пеев който и до ден днешен е управител . Двете фирми имат едно и също ръководство и счетоводство. Наред със строителството на цели сгради, фирмата извършва и различни специализирани довършителни строителни работи. С течение на времето фирмата се разраства и става една от водещите строителни компании в Бургас и областта.

Основната политика на фирмата е да насочи усилията си към успеха на своите клиенти и да осигури решение на техните проблеми.

Вичо Пеев в качеството си на управител на “КОМФОРТ БГ” ЕООД е привърженик на бизнес сдружаването в различни аспекти на бизнес дейностите и затова приема участието си в различни асоциации и сдружения с необходимата за това отговорност, като действа винаги открито, точно и навреме.  

Дейности

Услугите,които предлага фирма „Комфорт БГ” ЕООД са всички видове строителни и довършителни работи. Извършва всякакъв вид ремонт и строителство.

Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа и пета група. Първа група - строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоражения , и строежи от трета до пета категория.

Пета група – отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности - Събаряне и разчистване на сгради; земни работи, общо строителство на сгради и строителни съоръжения, строителство на покриви и хидроизолации, други специализирани строителни дейности,изолационни строителни дейност, строителство на други инсталации, полагане на мазилки, монтаж на дограма, интериорни и други завършващи елементи, полагане на подови настилки и стенни облицовки, боядисване и стъклопоставяне, други довършителни строителни дейности, даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор.Фирмата е специализирана в направата на щампован бетон.

Карта