СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ СКАНДИНАВИЯ

Изграждане на сглобяеми къщи с дървена носеща конструкция по Канадска технология.Дървесината,която използваме е от най- високо качество,внос от Швеция ,камерно изсушена на 12-15% четиристранно рендосана , калибрована и обработена с антисептици против различни видове дърворазрушаващи фактори , като плесен , мухъл , гъби , дърворазрушаващи насекоми .

УСЛУГИ

Фундамент

В зависимост от терена фундамента може да бъде два варианта , като първия и най-често използван е монолитна топло и хидро изолирана бетонна плоча .

Външна стена

Носещи ребра разположени на 550мм. едно от друго със сечение - 45/145мм. - 1. минерална вата Кнауф 120 мм. ; 2. Външна силова обшивка от ОСБ-3 плоскости с дебелина 10мм. ;

Вътрешни преградни стени

Носещи ребра разположени на 550мм едно от друго със сечение 45/120мм. ; 2. Минерална вата Кнауф 120мм. ;3. Двустрано обшити със силова обшивка ОСБ-3 10мм. ; 4.Гипс картон 12,5мм.

Покривна конструкция

1.Изградена от покривни ферми разположение на 550мм. една от друга със сечение на столиците 45/145мм. ; 2.Паранепропусклива мембрана ; 3. Контраскара с вентилационен отвор с височина