Екопак България АД  ( Visit Website )

"ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД е първата и най-голяма организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, лицензирана от Министерство на окалната среда и водите. Членството в ЕКОПАК предоставя възможност на отговорния бизнес в страната да изпълнява задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки.Набраните приходи от вноски за оползотворяване се инвестират в изграждане на системи за разделно събиране в общините, сортиращи инсталации и техника за събиране и транспортиране на отпадъците от опаковки. Събраните  отпадъци от опаковки се предават за рециклиране и оползотворяване.
 От създаването си през 2004 г. ЕКОПАК е единственият представител на България в Pro Europe - европейската организация на компаниите за оползотворяване на отпадъците и споделя опита на 33 водещи европейски организации с тази дейност. ЕКОПАК единствен притежава правата за страната ни за търговския знак "Зелена точка" - най-широко прилаганият търговски знак в света.
 ЕКОПАК работи с най-масово използваната в Европа и ефективна от икономическа гледна точка система за разделно събиране с 3 цветни контейнера: син - за хартиени и картонени опаковки, жълт - за пластмасови и метални и зелен - за стъклени.


Инвестициите, направени от Екопак до сега, в системи за разделно събиране отпадъци от опаковки, сметоизвозваща техника и сепариращи инсталации са  над 17,2 млн. лв. Организацията е разположила 19 500 цветни контейнера на територията на 94 общини, обхващащи 2 650 000 млн. души население. ЕКОПАК  разполага с 13 действащи сепариращи инсталации с общ капацитет 300 хил. тона (София -  Божурище, Гара Искър и с. Равно поле, Горна Оряховица, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Варна, Бургас, Плевен, Враца, Дупница и Русе). ЕКОПАК е най-големият партньор на местните власти при въвеждането на разделното събиране на отпадъци от опаковки и най-големия доставчик на материал за рециклиращата индустрия. Сключените договори с 27 български завода за рециклиране на суровини по региони позволява ефективната преработка на отпадъците и цялостен контрол върху пътя на опаковките.
 ЕКОПАК непрекъснато се стреми да мотивира и насърчава гражданите да използват цветните контейнери за разделно събиране чрез многобройни проекти и информационни кампании. Последният проект - 3D Автобуса на Екопак е модерен мобилен център за обучения и презентации, който представя по интересен, интерактивен начин разделното събиране пред учениците от 1-ви до 4-ти клас. Проектът е подкрепен от Министерството на Образованието, младежта и науката и се радва на изключителен успех.

Тази фирма е регестрирана в следните категории:

Екопак България АД
Екопак България АД
02 / 401 91 00, 02/ 975 19 25
Рециклиране
София, бул."Цариградско шосе" 60

Карта на общините с които работим

Екопак България АД

За клиенти

  • ЕКОПАК е лидер на българския пазар с най-голям пазарен дял.
  • ЕКОПАК работи изцяло в услуга и защитавайки интересите на бизнеса.
  • ЕКОПАК съчетава изпълнението на заложените в законодателството цели с постигането на максимална икономическа ефективност и разумно ниски цени.
  • ЕКОПАК  е единствената българска организация, член на Европейската организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки - PRO EUROPE
  • ЕКОПАК  базира дейността си на най-добрите Европейски практики, Българското законодателство и съвременните технически решения.
  • ЕКОПАК предлага гъвкави решения за оползотворяване на събраните на територията на клиентите си отпадъци от опаковки.
  • ЕКОПАК е най-големия доставчик на рециклиращата индустрия в България и предлага отлична цена за материалите за рециклиране.