Елeктро услуги Велико Търново

  • Елeктро услуги Велико Търново

    Елeктро услуги Велико Търново

    Изграждане, монтаж и поддръжка на електро инсталации в битови, търговски или промишлени обекти

Елeктро услуги Велико Търново

Елeктро услуги Велико Търново

 

Качествено изпълнение всички видове елeктро услуги:

  • Изграждане, монтаж и поддръжка на електро инсталации в битови, търговски или промишлени обекти
  • диагностика и ремонт на електро инсталации
  • инсталиране и смяна на електро табла, електрически системи
  • общи електро ремонти, изграждане и поддръжка на стайно, офисно и аварийно осветлениe
  • всички видове електрически инсталации