Елам - 94 ООД   ( Visit Website )

Елам - 94 ООД

“ЕЛАМ-94” ООД е специализирана фирма за проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, подържане и ремонт на трафопостове и външни електрозахранвания – кабелни линии СН и НН. Произвежда, доставя и монтира КТП /комплектен трансформаторен пост/,

Елам - 94 ООД

“ЕЛАМ-94” ООД е специализирана фирма за проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, подържане и ремонт на трафопостове и външни електрозахранвания – кабелни линии СН и НН. Произвежда, доставя и монтира КТП /комплектен трансформаторен пост/,

Елам - 94 ООД

“ЕЛАМ-94” ООД е специализирана фирма за проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, подържане и ремонт на трафопостове и външни електрозахранвания – кабелни линии СН и НН. Произвежда, доставя и монтира КТП /комплектен трансформаторен пост/,

Презентация

Проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, подържане и ремонт на трафопостове и външни електрозахранвания


“ЕЛАМ-94” ООД е специализирана фирма за проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, подържане и ремонт на трафопостове и външни електрозахранвания – кабелни линии СН и НН. Произвежда, доставя и монтира КТП /комплектен трансформаторен пост/, разпределителни касетки и всички видове електрически табла със сертифицирани градивни елементи от местно производство или внос от световни водещи производители.

 

 • Внедрява нови типове трафопостове, специално предвидени за вграждане в жилищни, обществени и други сгради, при спазване на най-строгите международни норми за защита от шум, вибрации, електромагнитни полета и др.
 • Фирмата разполага с хора с необходимата квалификация за електромонтажни дейности, за строително-монтажни работи за кабелни линии и с необходимата техника за извършване на видовете работи.
 • Разполагаме и с извънщатен квалифициран персонал за извършване на специфични видове работа – пусково-наладъчни работи и профилактични изпитания.
 • “ЕЛАМ-94” ООД е специализирана фирма за изграждане на вътрешни ел.инсталации на жилищни и промишлени сгради.

Услуги

 

ПРОУЧВАНЕ, проектиране, изграждане и поддръжка на външни електрозахранвания

 • Дейността на фирма “ЕЛАМ – 94” ООД обхваща всички етапи на изграждане на външни електрозахранвания – от проучването, през проектирането, съгласуване на проектите с всички необходими инстанции, изграждане, въвеждане в експлоатация, до абонаментна поддръжка на готовите съоръжения. Гарантираме индивидуален подход към изискванията на всеки един клиент и бързо и качествено изпълнение на поръчката.

 

Проучване на трафопостове и кабелни линии н.н. ( ниско напрежение) и с.н. ( средно напрежение)

 • Извършва се проучване на входните данни и запознаване на място с обекта.

 

Проектиране и съгласуване на трафопостове и кабелни линии н.н. и с.н. 

 • Фирма “ЕЛАМ 94” ООД извършва проектиране на трафопостове, електромерни табла, кабелни линии ниско и средно напрежение. По желание на клиента извършваме съгласуване на работните проекти с всички необходими инстанции.

 

Изграждане на трафопостове и кабелни линии н.н. и с.н.

 

 • Монтаж на силови трансформатори; 
 • Монтаж на КРУ или прекъсвачи и мощностни разединители; 
 • Изработка и монтаж на шинна система 
 • Изработка и монтаж на разпределителни табла
 • Изграждане на кабелни линии ниско и средно напрежение
 • Монтаж на заземителни инсталации
 • Монтаж на метални врати, жалузи, кабелни скари и носачи

 

Абонаментна поддръжка и ремонт

 • Фирма “ЕЛАМ-94” ООД извършва абонаментна поддръжка и сервиз на произведени и монтирани от фирмата съоръжения.

 

Доставка и монтаж</p>

 • Фирма “ЕЛАМ – 94” ООД извършва доставка и монтаж на произведените от фирмата или закупени съоръжения. Разполагаме с товарни автомобили с бордови кран. 

 

Продукти

Продуктите които предлагаме могат да бъдат доставени и монтирани на място по желание на клиента.


 • МКТП - метален комплектен трансформаторен пост

 • Електромерни табла

 • Разпределителни табла

 • Други електрически табла ( за АВР, апартаментни табла )

 • Кабелни лавици, носачи, жалузи

 • Метални конструкции по индивидуална поръчка

 • Разпределителни касетки

Контакти

Адрес: гр. София, бул. Тотлебен 63

Телефони: 02/ 954 91 09; 02/ 951 51 78

 

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Елам - 94 ООД
02/ 954 91 09; 02/ 951 51 78
гр. София, бул. Тотлебен 63
elam@abv.bg

Поддръжка

"ЕЛАМ 94" ООД извършва абонаментна поддръжка на произведени и монтирани от фирмата, както и от други фирми съоръжения, които остават собственост на инвеститора (не се изкупуват от електроразпределителното дружество)

 

 

Изпълнени обекти

 • изграждането на нов трафопост - монтиране на трансформатор, КРУ, ГРТ, заземителен контур.
 • изработка и монтаж на електромерни табла;
 • изработка и монтаж на ел. табла;
 • изработка и монтаж на кабелни лавици и изтегляне на кабели по тях от трафопоста до електромерните табла.