Ексел 95 ЕООД

  • Ексел 95 ЕООД

    Ексел 95 ЕООД

    Счетовoдна къща EXCEL 95 е с традиции в обслужването на своите клиенти. Нашата мисия: винаги в помощ на клиента, предоставяйки бързо и акурантно облужване. Ако Вие притежaвате малка компания, с документооборот под 600 единици на месец, то проучванията показват, че за Вас е по-изгодно да поверите счетоводствотo си на подизпълнител.

Ексел 95 ЕООД

Ексел 95 ЕООД

Счетовoдна къща EXCEL 95 е с традиции в обслужването на своите клиенти.

Нашата мисия: винаги в помощ на клиента, предоставяйки бързо и акурантно облужване.

Ако Вие притежaвате малка компания, с документооборот под 600 единици на месец, то проучванията показват, че за Вас е по-изгодно да поверите счетоводствотo си на подизпълнител.

Ето защо бихте избрали EXCEL 95:

  • Спестявате средства за индидиудален щатен счетоводител
  • Спестявате от скъп професионален счетоводен софтуер
  • Не е необходимо да купвуате специализирана литература
  • Получавате компетенто и навременно обслужване
  • Винаги спазвате необходимите срокове и си спестявате евентуални глоби.

Карта