Гео Стандарт Инженеринг ЕООД   ( Visit Website )

Гео Стандарт Инженеринг ЕООД е създадена през 2006г и се занимава с Геодезически услуги. Кадастър, Нивелация, Регулация, Геодезическо заснемане и трасиране, Вертикално планиране, Геодезически и GPS мрежи, Изследване на деформации, Екзекутивна документация, Подробни усройствени планове, Самостоятелни обекти на собственост и други дейности в областта на Геодезията. Фирмата разполага с екип от високо квалифицирани специалисти и модерна апаратура, което прави изпълнението на всяка задача бързо, лесно и с високо качество. Предлага пълно геодезическо обезпечаване по време на строителството.

Услуги

 • Трасиране на имотни граници;
 • dkjfghdkfg
 • Делби на поземлени имоти;
 • Трасиране на сгради и съоръжения;
 • Заснемане на сгради и подземни проводи;
 • Заснемане на достигнати нива на изградени строежи;
 • Изработване на проекти за вертикално планиране;
 • Изработване на нивелетни проекти;
 • Изработване на кадастрални планове и карти;
 • Изработване на специализирани кадастрални карти;
 • Изработване на схеми самостоятелни обекти на собственост;
 • Разработване на подробни устройствени планове;
 • Създаване на работна геодезическа основа;
 • Поправка и нанасяне в кадастралния план и регистър
 • Определяне на обема иззета земна маса и площта на имота

Тази фирма е регистрирана в следните категории:Гео Стандарт Инженеринг ЕООД
Гео Стандарт Инженеринг ЕООД
0886/ 702 234 ; 0885/ 020 258
Геодезия
гр.София, ул. Лозенска планина 1

Гео Стандарт Инженеринг ЕООД

 


Вижте по-голяма карта