Хамалницата от Люлин

"По-добре само едно нещо, само на едно място, но по-дoбре"

Практически организацията бе създадена през лятото-есента на 1993 година от Росен Радославов, Венцислав Трифонов и Владимир Вълчев.На 13 април 1998  се появява  и юридическата форма на това съдружие-КД”Студентско Бюро Хамалски Услуги-Радославов & Вълчев”. Съдружници са още Александър Иванов, Валери Кофетаров и Тихомир Тодоров. През следващите две-три години дружеството е напуснато последователно от повечето съдружници във връзка със завършването на следването им и опити за реализация по специалностите им. Владимир Вълчев се установява в Лондон, основава собствен бизнес в сферата на строителните услуги и вътрешното оформление на сгради,Александър Иванов  придобива  допълнително SISCO - сертификат и в момента  работи  в HP, Валери Кофетаров в Криминална Полиция, Тихомир Тодоров  в структурите на данъчната администрация, a  Венцислав Трифонов в тези на общинската администрация. Съдружник  вече в по-новата фирма (създадена през  2000г.) е Симеон Симеонов, завършил МИО в УНСС ,колега и приятел на Росен Радославов оттогава. От 27.11.2009г. едноличен собственик и управител на дружеството е Росен Радославов.