Хемус Консулт   ( Visit Website )

„Хемус Консулт” ЕООД

”Хемус Консулт” ЕООД е регистрирано в Ловешки окръжен съд – решение  No 1058 от 10.10.2003г.
Основният предмет на дейност на Дружеството е  изготвяне на експертни оценки, разработване на европроекти и посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти.“Хемус Консулт” е наследник на “Консултантска къща Хемус”, създадена през 1992г.Фирмата е вписана в Регистъра на независимите оценители.

Водещ експерт във фирмата е:Цанко Найденов Спасовски – независим оценител на: машини и съоръжения, цели предприятия, недвижими имоти, земеделски земи;

Екипът е изпълнявал договори с НАП, Агенцията за приватизация, Агенция за държавни вземания, Министерство на икономиката и енергетиката, Община Троян, Община Ловеч, Община Монтана, Община В.Търново, Община Свищов, “Е-ОН България Мрежи”АД, „ЧЕЗ Разпределиение България”АД.
Екипът извършва оценки свързани с обезпечения за кредити към единадесет Търговски банки.
Оценителят има договор за оценки с Агенция по вписвания и работи като вещо лице към Ловешки Окръжен съд и съдебно изпълнителни служби.

Екипът на фирмата участва в разработването на проекти по Програмата за развитие на селските райони, ОП ”Регионално развитие”, ОП ”Конкурентноспособност”, ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Фирмата разполага с офиси в гр.Троян – адрес ул. Опълченска №1, ет.3 /Административна сграда – Стоково тържище/  и в гр.Свищов – адрес ул. Драган Цанков №7.


Галерия

     

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

Хемус Консулт
Хемус Консулт
0670 / 6 30 27; 0885 649 968
Недвижими имоти
гр. Троян, ул. Опълченска 1

Услуги

Хемус Консулт предлага недвижими имоти в Троянския регион. Фирмата извършва експертни оценки на машини и съоръжения,цели предприятия и недвижими имоти.