Хвасунг България

SITE

"Хвасет Груп България" ЕООД

Представител на корейската компания за хладилни агрегати
Hwasung Thermo Korea

Хвасунг България е създадена през 2008 г. като представител на корейската компания за
хладилни агрегати Hwasung Thermo Korea. Основната дейност на фирмата е продажбата и
сервизното обслужване на хладилните агрегати за камиони и ремаркета Hwasung.

С цел предлагане на комплексна услуга на своите клиенти, Хвасунг България включи
в портфолиото си монтажа на хладилни изолации за автомобили.
Допълнително фирмата предлага алтернативни резервни части за хладилните агрегати
на ThermoKing и Cаrrier, консумативи за тях, хладилна измервателна техника.
Централата на фирмата се намира в София.

В страната оперира посредством собствени представители. Има изградена сервизна мрежа
в големите градове.

Големи клиенти на Хвасунг България са фирми от месо и млеко-преработвателните предприятия, компании от сладкарския и сладоледения сектор.

Стремежът на целия екип на Хвасунг България е да се предлага добра услуга посредством
коректно обслужване и приемливи цени.

Сервизи