ЕТ Имплант Д.Г   ( Visit Website )

ЕТ Имплант Д.Г

Фирма ИМПЛАНТ има над 10-годишен опит в производството на ендопротези на големи стави.

Презентация

 

Фирма ИМПЛАНТ има над 10-годишен опит в производството на ендопротези на големи стави.

 

Техники

Безциментно фиксирано бедрено стебло Безциментна фиксирана ацетабуларна капсула Циментно фиксирано бедрено стебло Циментно фиксирана ацетабуларна капсула Безциментно фиксирано бедрено стебло Циментно фиксирана ацетабуларна капсула
Ставната капсула се срязва Т-образно, екцизира се частично и подлежащата тазобедрена става се луксира. Болният се поставя странично на операционната маса, први се кожен разрез по Waston Jhons. Срязват се послойно кожа, подкожие и фасция и се достига до големия трохантер. Мускулите, залавящи се за големия трохантер, се дезинсерират частично и се достига до ставната капсула.
Бедрото се поставя в подходящо положение за обработка на бедрения костномозъчен канал. Бедреният костномозъчен канал се обработва с поредица от костни пили до достигане на оптимален размер. След обработка с римерите на ацетабуларната ямка с помощта на подходящ инструмент се завива ацетабуларната капсула под съответните ъгли към тазовата кост.

 

Дипломи

Сертификати

     

 

ПРОИЗВОДИ

     
     

 

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


ЕТ Имплант Д.Г
ЕТ Имплант Д.Г
0887/ 453 677; 0720/3068
Импланти
Етрополе, ул. "Асеновска" 4

БУТИКОВИ ПРОИЗВОДИ