Изкопни дейности с мини багер София

 • Изкопни дейности с мини багер София

  Изкопни дейности с мини багер София

  Всички видове изкопни дейности с мини багер, дълбочина на изкоп 3 метра, 3 броя кофи : 30 см, 60 см и 120.Цялостно изграждане на дренажи ,септични ями ,огради, подравняване на терени , превоз и доставка на инертни материали

 • Изкопни дейности с мини багер София

  Изкопни дейности с мини багер София

  Всички видове изкопни дейности с мини багер, дълбочина на изкоп 3 метра, 3 броя кофи : 30 см, 60 см и 120.Цялостно изграждане на дренажи ,септични ями ,огради, подравняване на терени , превоз и доставка на инертни материали

 • Изкопни дейности с мини багер София

  Изкопни дейности с мини багер София

  Всички видове изкопни дейности с мини багер, дълбочина на изкоп 3 метра, 3 броя кофи : 30 см, 60 см и 120.Цялостно изграждане на дренажи ,септични ями ,огради, подравняване на терени , превоз и доставка на инертни материали

Изкопни дейности с мини багер София

Изкопни дейности с мини багер, бобкат и самосвал

Всички видове изкопни дейности с мини багер, дълбочина на изкоп 3 метра, 3 броя кофи : 30 см, 60 см и 120.

Цялостно изграждане на дренажи ,септични ями ,огради, подравняване на терени , превоз и доставка на инертни материали , изкопи за ивични основи

Вертикална планировка и озеленяване !

Работя на разумни цени в района на гр.София и Област София.

Галерия