Фирмата е създадена 1992 год.с предмет на дейност проектиране,изграждане и узаконяване на всички видове ел.инсталации,кабелни мрежи и съоръжения. Специализирана в областта на вътрешно и външно ел.захранване е изпълнила редица обекти на територията на Бургаска област,както изграждане на трафопостове и фотоволтаични системи,изграждане и подръжка на улично осветление.

Във фирмата на постоянен трудов договор  са  42 работника.
Разполага с бригада за изкопни и възстановителни работи и необходимите за дейността  основни средства: собствена складова база и офиси,микробуси,лекотоварни автомобили,самосвал,необходимата лека техника/асфалторезач,трамбовки,ударно-пробивни машини и др./

Е.Т. ЖЕЛЯЗКО  ЖЕЛЯЗКОВ
educationatlas.com