Кремена Чорбаджийска

 • Кремена Чорбаджийска

  Кремена Чорбаджийска

  Психотерапевтично студио на Първият пластичен психичен хирург на Душата...

 • Кремена Чорбаджийска

  Кремена Чорбаджийска

  Психотерапевтично студио на Първият пластичен психичен хирург на Душата...

 • Кремена Чорбаджийска

  Кремена Чорбаджийска

  Психотерапевтично студио на Първият пластичен психичен хирург на Душата...

Кремена Чорбаджийска

Кремена Чорбаджийска

Аз съм, това което искам да виждам в света

По професия съм дипломиран магистър психолог консултант- психотерапевт. От 1994г. до сега надграждам над образованието си. Вече 23г. практикувам психотерапия. Метафорично се възприемам, като „първият пластичен хирург на душата”, знам че такова понятие няма. Но бих искала да го изобретя и използвам, с цел по- образна представа за това което правя. Може да звучи силно и твърдо, но моето преживяване, като “мисия” и роля е точно такова. Трансформацията на дефицити и травматични преживявания в пълноценен и стойностен живот енедрени в Душата, са като” ментална хирургия”, на ниво - Себе си, светът и другите.

Да откриеш за себе си най - полезния начин за да интегрираш смелостта, свободата и успехите в изобилието от умения способности и възможности е изкуство. Да заявиш себе си , като един пълноценен човек, който уважава и зачита Живота, приема го с изобилията му от всякакъв вид предизвикателства и се наслаждава на своите забавни и удовлетворителни дни е просто, ПРИКЛЮЧЕНИЕ!

Моят принос и служене към хората е в областта на психичното здраве. Правя го отговорно и професионално, с творчество и дисциплина. Умея да вдъхновявам всеки, който е тръгнал по пътя на личностното си израстване и трансформация. В подкрепа съм на хората, когато преодоляват кризи или преподреждат приоритетите си.

Вдъхновява ме смисълът на Живота. Усвоих стъпките на любовта и живота, и ги предавам практикувайки. Фасилитирам и подкрепям през техники и стратегии за справяне с различни личностови разстройства. Клиентите ми търсят личен баланс, мир и хармония между духовност и практичност.

Често искат да:

 • Очертаят личните си цели и посока.
 • Да усвоят самомотивирането и увереността
 • Да се справят с кризи или житейски несгоди и психична болка
 • Да преодолеят невротични депресивни състояния
 • Да трансформират страхово - тревожни или гневно - агресивни нагласи, както и тревожно личностни разстройства и начини за преодоляването им пост –травматични стресови състояния ПТСР.

Терапията подкрепя и облекчава състоянието на хора с обсесивно-компулсивно личностово разстройство или панически атаки

 • След родилна депресия
 • След хирургични интервенции,
 • In vitro, Диабет,
 • Натрапливи и фобийни състояния
 • Незрял емоционален интелект.

В помощ съм на семейства за осъзнаване на важността от самостоятелност и преодоляване на психосоматични състояния Стрес, бърнаут, траур или загуба, ненасилствено общуване. Терапията помага на хората да са в ментално и емоционално удовлетворение и разкрива още повече възможности за личността

Хората усвояват умението да се наслаждават на труда си и да се забавляват.

Експериментират през терапевтични задачи и придобиват опитност, водят пълноценен живот.

Разнообразието от техники за пълноценно общуване, най вече ненасилствено общуване във фамилна терапия дава възможност на ниво семейство или екип да се справят с конфликтни ситуации и да могат да презентират себе си, по начин който хората се чувстват: ПРИЕТИ ОБИЧАНИ И РАЗБИРАНИ. Терапевтичният процес води ди уовлетворяване на потребностите и от двете страни, като намираме, решение на проблема

СОЦИАЛИЗИРАНЕ И РОЛЯТА НА „Пластичният психичен хирург на Душата.”

На ниво - социална адаптивност предлагам работа с утвърждаването, като важно и отговорно мотивиране на личността в глобален аспект.

През терапевтични практики и стратегии за справяне със смущаващи чувства и негативни вътрешни деструктивни диалози клиентите придобиват умение да релаксират и с медитативни техники да балансират нивото на СРТРЕС.

Резултатът е спокойствие увереност в силите си и реална преценка на личните си възможности. Това надграждане над физическата и психическата УСТОЙЧИВОСТ в ежедневие „дозиран” стрес и умора. Разпределянето на енергията до края на деня, допринася клиентите да създават нови реалности, които искат да обитават пълноценно

Кремена Чорбаджийска

Може би искате да знаете как протича един терапевтичен час?

Той е с регламентирано часово време в рамките на астрономичен час. Включва практически занимания и различни начини и техники за себе изявяване, регламентирани стандартизирани тестове за измерване на емоции състояния... и обективна обратна връзка. Тестовете са инструментариума в процеса напсихотерапията.

Работата със смущаващите чувства е подкрепена и с обратна връзка от факти и реални събития, както и домашни задачи с цел последователност и ритмичност в работата ни.

Придобиват се умения, при нужда да се поставят граници, както и способността, да се казва " НЕ”, където е необходимо.

Хората придобиват умения да се справяте със интензивен страх или тревожни напрегнати състояния, така преодоляването им е в дългосрочен план със средствата на различни психотерапевтични методики.

Интегрирането на смущаващи преживявания, допринася личността да премества гъвкаво фокуса, върху своите дарби и таланти разширявайки хоризонтите на успехи.

Активното общуване: проактира практични резултати.

Чувствали ли сте се блокирани в застой като че ли циклите на едно място?

Ето какво прави „пластичният психичен хирург на Душата” използвам динамично интервю и изследвам когнитивните процеси. Очертавам периметъра на действия и трупаме успехи в полза на пълноценният Живот.

В терапевтичен план човек, може да приучи и мотивира личността си да е организирана, отговорна утвърдена и адаптирана към малките и големи социални групи.

Умението за поемане на отговорност, спрямо изборите които правим е риск, който трансформира страхът в смелост и осъзнаването на това, как страховете контролират хората помага на всеки, който е избрал страната на „сърцето”.

Работим и с вярвания и убеждения, които ни провокират да се възприемаме, като отхвърлени и обидени или контролирани. Изкривените вярвания или убеждения лимитират човешките ресурси. Ограничават, копнежа за успех и реализиране. Увеличават негодуванието и вината и преживяванет, че си обречен или осъден ....

Ами ако се чувствате „аутсайдер” или имате психосоматични състояния вече на ръба да станат хронични и болести?

Ето какво правя като „пластичен психичен хирург на Душата”: на ниво малка група взаимопомощ сверяваме и набавяме липсващите съдържания на чувства или взаимовръзки.

В личен план трансформирането, подпомага характера и набавя ресурси за придобиване на знания и опитност на личността.

„Пластичната психична хирургия на Душата” е тренинг и практика за придобиване на гъвкавост адаптивност към „мисията” ни в Живота. Тренировките са реални практични упражнения със знания носещи ОПИТНОСТ И ЛИЧНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ в областите от живота където е най трудно.

Когато придобием компетентност увереността сама заема мястото си в духовен план, ставаме конкурентно способни и самостоятелни единици. Успешни в това което най- много искаме! Сами конструираме „социалният си атом”.

А как терапията помага на хората да станат успешни ? Свързани със сърцето и желанията си?

Къде, се придобива умението да си полезен с работата си, за себе си света и другите, да се забавляваш и награждаваш, като носиш личен принос за глобалният мир и любов ?

Тук няма наивизъм всеки иска да е удовлетворен и приет такъв какъвто е.

Това не е ли живот през сърцето?

Екзистенциалният страх от смъртта е също тема за дискутиране.

В терапевтичните часове свързаността на ум, сърце и опитност са реалистичните начини за придобиване на опитност да правиш правилните ИЗБОРИ и поемане на отговорност за живота си.

Да направим избори, които да удовлетворяват Животът ни се УЧИ!

Както се заучава и безпомощността, за преодоляването и преминаваме през разнообразни задачи

 • Мотивирано и последователно да си поставя личността цели – краткосрочни и дългосрочни
 • Да създаде дълбоки взаимоотношения с любимите и любовните обекти в живота си
 • Да изгради критичност към участието и присъствието си в Живота, приемайки себе си, като важна част от цялото съществуване
 • Да преодолява трудни и противоречиви кризи в битието си
 • Да изгражда удовлетворяващи взаимоотношения
 • Да преодолява загуби....
 • Да придобие умение и техники за УПРАВЛЕНИЕ на чувствата, мислите и поведението си в полза на УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА от живота
 • Да синхронизира между Важното и Отговорното, Приятното и Удоволствието, като преживява запазва АВТЕНТИЧНОСТТА си
 • Да е състрадателен към себе си света и другите
 • Да поема отговорност за собственият си живот
 • Това са част от малкото задачи и инструментариуми , които предлагам в терапевтичните ни сесии
 • На ниво „Пластична хирургия” са малките корекции и добавяне на ОСЪЗНАВАНЕ и ПРАКТИКА
 • Самосабутажа, който често си причиняваме се” отстранява” и се прибавя ПРИЕМАНЕ
 • Преработка на вина, страх отхвърляне .....сравнение осъждане и други смущаващи чувства......
 • Омаловажаване лоша себеоценка и.....сравнение
 • Ниско самочувствие
 • Закостенели и закоравели вярвания
 • Убеждения в дисбаланс с реалността
 • Осъждане и оценка без контрол и граници
 • Страх и тревожност
 • Пречещо притеснение и напрежение....до паника
 • Гняв и агресия
 • Невротично- депресивни състояния
 • Проблем с общуването
 • Липса на любов или „синдром на „разбитото сърце”
 • Синдром на „празното гнездо”
 • Неумение да презентираш и заявяваш себе си такъв какъвто си......
 • Това е само част от възможностите за промяна и интеграция....
 • По отношение на Действията си човек може да си вземе още по време на терапевтичните сесии...
 • Адаптивност и гъвкавост
 • Креативност и сътрудничество

Движите, планувате, организирате и правите всички онези неща, които е добре да експериментирате как „работят те за Вас” и да постигнете личната си ЦЕЛ

Да ПРАВИШ за да БЪДЕШ И ИМАШ, това което искаш в Живота си.

„Защо пластична психична хирургия на душата” ? Защото е метафора

А в психотерапията използвам и метафорите и лечебните притчи с помощта на позитивната психотерапия, защото ДУМИТЕ лекуват и създават Естетично.

Красиво е да се наслаждаваш избирайки посоката и целите на собствения си живот без СТРАХ И СЪМНЕНИЯ

Ами ОБИДАТА ? - Тя също е привилегия на „психичната пластична хирургия на Душата” - Трансформирането и е деликатно умение на личността да Чува и Прощава, както да приема РАЗНООБРАЗИЕТО от другите, също толкова значими мнения, по начин без да се самонараняваме.

Част от инструментариума на ”пластичната психична хирургия на Душата” по отношение на обидата, е Предизвикателството да поемеш РИСКА да опиташ кой от „ 336 варианта” за решение е подходящ и работещ за теб самия .

В този фин процес има и „анастезия” под формата на въпроса „ КАКВО ТОЧНО ИСКАШ”?

Душата знае какво иска да получи и какво иска да даде. Когато, това бъде изяснено стават -”Чудеса”!

За да е пълноценно подкрепен през факти процеса се нуждае от точните тестове методики и диагностики , като фактите се съхраняват в лични дневници, за да е личността съизмерима с реалността и достатъчно критична към вложената енергия.

Подходите са индивидуални, както майстор, който вая скулптора- шедьовър. Човек сам себе си хармонизира с дозата, която е избрал през усета за потребност.

Той сам изгражда личната си лаборатория на душата докато я преподреди по начин който го удовлетворява.

За да има яснота и откритост в „психичната пластична хирургия на Душата”, използвам , точни методи и научно обосновани стратегии от когнитивната и позитивната психотерапия, те са моят предпочитан инструментариум.

Е и както във всяка интервенция има момент за реанимация – След трансформиращите сесии има нужда да ги утвърдим през тренировки и практика за да са интегрирани в ежедневието което искаме.

ОТНОШЕНИЕТО КЪМ Живота играе важна роля в Успеха ни който е взаимен процес между мен и клиента. С намерението да се преживява пълноценно времето, което си отделяме за това КАКВИ ТОЧНО ЩЕ БЪДЕМ!

Всичко до тук изброено води към краен резултат, който е АДАПТИВНОСТ, към всичко което предлага живота и оставена следа след себе си през сърцето.

Да живееш осъзнато и обичан допринася в глобален аспект дори за общият МИР на Земята

И накрая след личното ти усилие какво имаш?

Смелост, Свобода на избори Успехи, Обич , изобилие от възможности и забавлението да управляваш живота си, оставайки АВТЕНТИЧЕН и Удовлетворен, че си в служба на другите, с това за което си полезен и имаш, като своя „мисия” на Земята! Наслаждаваш се на Живота!

Още какво печелиш ?

 • Имаш искреност
 • Разбиране
 • Смелост
 • Благонадеждност
 • Ентусиазъм
 • Постоянство и отговорност
 • Увереност
 • Удовлетвореност

Един добър „пакет” от „продукти за душата”

И когато искаш да отидеш някъде –знаеш накъде, знаеш коя е посоката и знаеш как да постигнеш целта си. В краткосрочен или дългосрочен план придобиваш ГЪВКАВОСТ и АДАПТИВНОСТ

И това е следващата стъпка в терапията на” пластичната психологична хирургия на Душата” Работа в екип - ЗАЕДНО. Тогава се появява ВИЗИЯТА, която искаш за себе си. Какъв точно мислиш, че си в сърцето си и в ума си? Този прекрасен въпрос, като „танц” е „запазена марка”. В терапията усвояваш стъпките но ти избираш, с кого ще танцуваш, само твоят танц на живота и любовта.

В него основните ходове се препокриват с въпросите, като основни стъпки:

 • Кой съм аз
 • Какъв съм аз
 • Къде отивам
 • За какво съм полезен
 • Какво искам
 • Как да го постигна
 • Какво имам
 • Какво ми предлага живота
 • Какво аз му предлагам
 • Как го правя
 • Какъв резултат искам
 • Какво избирам
 • Какво се случва след...
 • Какво правим в подкрепа заедно
 • Как си сътруднича с другите
 • Какви средства и начини използвам
 • Каква е обратната връзка ....от нещата
 • С какво това е полезно за мен
 • С какво това е полезно за живота
 • Забавлявам ли се с мисията на Живота си
 • Управлявам ли себе си пълноценно и с достойнство

Приблизително ви запознах при” пластичната психична хирургия на Душата”, какво се случва ИДВАШ РЕШАВАШ, НАУЧАВАШ, РЕПЕТИРАШ И СЕ НАСЛАЖДАВАШ, БЛАГОДАРЕН НА Живота, че те има!

И така обобщавам : „Заедно в защитена среда „ и във взаимен процес трансформираме стреса, травмите или кризите, или това което не ни е удобно, или трудното или неосъзнатото....

Преобразуваме го в УСПЕХ И ЩАСТИЕ а УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА я съхраняваме, като ресурс за следващите стъпки в преодоляване на препятствията до ПЪЛНОЦЕННИЯТ ЖИВОТ на личността.

Пак по темата” Пластичен хирург на душата”

Там където травмата е оставила дълбоки белези, но е заглушен „Учителят в нас”- осъзнатият Аз, има знанието как да интегрира опита и да прекрати страданието освобождавайки пространство за нови начинания.

Създаваме здрава основа за „ нов сценарий на житейски проект",

Имплантираните умения и намерения , както и начини за реализиране на целите, придобиват аспекта на здравословни навици на Душата.

А дали има „татуировки” ?

-Да, украсили сме силните си страни на характера и сме адаптирали слабите си, като критично ги контролираме и знаем че ги има в характера ни. Това умение допринася за себеуважението и самостоятелността ни като личности способни да се реализираме по най - добрия начин в социалната среда.

И още малко „пластики” в полза на реализирането ни.

Пластичното моделиране на собственият ни Живот е приключение от „Даване” и Получаване”

Даваме това което сме придобили и имаме каквото искаме за себе си и своя Живот?

Мечтите и желанията но са „горивото”, за постигане на целите.

Духът става устойчив с дозата Прошка приемане и себезаявяване. Изграждането на Воля с последователни стъпки на ПРИСЪСТВИЕ И УЧАСТИЕ.

Възпитанието ни да се АНГАЖИРАМЕ и всеотдайно да се приемаме такива каквито сме заедно със силните и слаби страни на характерът ни. Ние сме съвършени играем важна роля в процеса на трансформация и сътрудничене в името на удовлетвореността ни.

Това е специално и много важно преживяване отключващо Благодарността и удоволствието от споделяне.

В това наше състояние са отговорите на въпросите : как да създадем хармонични семейни взаимоотношения , сексуална удовлетвореност, любов и близост през душата.

Да създадеш Живот в изобилие и любов е приключение с танца на Живота и танца на Любовта.

Ролите в Живота ни

Стъпките са регламентирани, чрез всички роли, които изпълняваме в живота си, заедно с техните ограничения.

Адаптирането и синхронизирането независимо от културната обоснована среда.

Сблъсъка с въпроса : как да опозная несъзнаваните , забравените или подтиснати свои психични светове и преживявания, като забравени или травматични болезнени опити : обиди огорчения отхвърляне загуба и страдание през всички разновидности на БОЛКАТА?

Е сега е момента да споделя :

Има „анестезия” и за БОЛКАТА – осъзнаването колко скъпи „цени” плащаме, понякога дори със здравето си е едно от основните ОСЪЗНАВАНИЯ, които имаме в „Студиото за психично здраве „

В терапевтичен контекст Да придобиеш умението да пренесеш през генома информация, която ще те награди, с радост удовлетвореност и удоволствие. Автентичността ни твори креативност с почерка на Живота и начина ни на лична интерпретация !

Аз като първият „пластичен психичен хирург на Душата” ще те подкрепям с професионализъм и отговорност в процеса на трансформирането ти в строга конфиденциалност ., да осъзнаеш дискомфорта на поведението и деструктивните си мисли, механизмът на болезнените и смущаващи чувства, през учене и практика, да бъдат трансформирани в пълноценни хармонични и удовлетворяващи нагласи , намерения и действия с цел умелото управляване на СОБСТВЕНИЯТ СИ ЖИВОТ !

И накрая как стоят нещата с любовта ? . За мен Тя – ЛЮБОВТА, е начин на живот.

От психофизиологична гледна точка МИСЛИТЕ управляват всичко.

И аз като „пластичен психичен хирург „ предлагам Осъзнаване и избор за посока и цел ,”личен лабиринт” в който всеки мой клиент разполага със вдъхновение и стимули, стратегии за справяне с дефицитите в Живота, в полза на успеха и здравето.

Пластичната материя, от която можем в екип да сътворим най- великолепната представа за собствената си реалност. Упражняваме се да творим собствената си реализация и правим правилните ИЗБОРИ в полза на здравето и себе си!

МИСЪЛТА е практическата страна на реалността МИСЪЛТА е връзката между дух и материя. Мисълта е фактор, който създава обстоятелствата , физическото и психическото здраве, радостта в живота ни, успешната ни кариера творческата ни реализация, както и всичките ни противоречиви състояния.

По презумпция ние сме цялото и част от цялото

С това което предлагам, мога да съм Ви полезна!

Кремена Чорбаджийска

Кремена Чорбаджийска

Услуги

Психотерапевтично студио на "Първият пластичен психичен хирург на Душата".

Студиото предлага на хората:

 • Да опознаят себе си, през мен
 • Да съм техен свидетел в решенията им
 • Да преработят конфликти и преживявания и да имат обратна връзка
 • Да интегрират по добър начин травматичните си истории и да създадат нови пълноценни сценарии, които ги удовлетворяват
 • Да се изправят срещу страховете си или тъгата ,обидите или несправедливостите
 • Да осмислят начина си на поведение и връзката му със смущаващите ги чувства
 • Да поемат премерени рискове по отношение на фамилни и значими взаимоотношения
 • Да умеят да общуват и се свързват с хората
 • Да се свързват майсторски със себе си
 • Да се грижат за душата си
 • Да съхранят автентичността си
 • Да заявяват себе си по начин полезен за света, себе си и другите
 • Да разбират гнева си
 • Да синхронизират своите чувства мисли реч и поведение
 • Да правят избори
 • Да поемат отговорност за собствените си дела
 • Да присъстват и участват на 100% в живота си
 • Да съхраняват и се наслаждават на брачните си взаимоотношения
 • Да приемат разбират и обичат децата си
Кремена Чорбаджийска

Дипломи

 • ВСУ Черноризец Храбър – Магистър по психология
 • Специалност Психология и психологично консултиране
 • Когнитивно поведенческа психотерапия
 • СУ Св. Климент Охридски – Магистър по педагогика
 • Специалност Педагогика
 • Пловдивски университет Паисий Хилендарски – Бакалавър по психология
 • Специалност Приложна психология, невропсихология и психотерапия

Специализации:

 • Позитивна психотерапия, кризисна интервенция.
 • Когнитивно поведенческа терапия.
 • Пcихосoмaтика и психодиагностика.
 • Приложна психология, психодрама, проактивни методи, музикотерапия.
 • Фамилна, детско-юношеска, индивидуална и групова динамика и теpaпия.
 • Психодрама и психосексулогия
 • Курс Индивидуално и професионално обучение за личностен потенциал, групови динамики и личностно поведение; Сертификат за презентационни умения, лидерски умения, групови и индивидуално фасилитаторски техники и умения, креативно представяне движение, поставяне на гласа, автентични комуникационни умения и управление на времето.
 • Курс Когнитивно-поведенческа психотерапия; Сертификат за когнитивно-поведенческа консултант на невротични, поведенчески и личностови разстройства, кризи, зависимости и разстройства в социалната адаптация при деца, индивиди, семейства и групи.
 • Курс Когнитивно-поведенческа терапия с двойки и семейства; Сертификат за фамилна терапия.
 • Курс Когнитивно-поведенческа психотерапия при ПТСР; Сертификат за работа с хора ПТСР.

Модул за личен опит; Сертификат за личен опит и базови умения.

Модул 1, 2, 3 и 4 Психодиагностика на когнитивните процеси, личността, динамично интервю и ТАТ и САТ; Сертификати за психодиагностика на когнитивните процеси, на личността, динамичното интервю и ТАТ и САТ.