Крипс ООД   ( Visit Website )

Крипс ООД

Основна дейност на компанията е търговия на едро и дребно със строителни материали. Разполагаме с 4 склада на територията на гр. София. Фирма Крипс ООД Ви кани да посетите складовете с магазини за ел. материали, инструменти, железария и строителни материали.

Крипс ООД

От 2007 г. притежаваме лиценз за международен превоз на товари. Извършваме товарни превози в България и Европа. Основни наши дестинации са Швеция, Норвегия, Дания, Италия, Румъния, Гърция, но обслужваме и други европейски страни.

Крипс ООД

Счетоводна обработка на текущите документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и Международните Счетоводни Стандарти;

Презентация

Продажба на едро и дребно.

Фирма Крипс ООД е създадена през 1997 г. в София. Основна дейност на компанията е търговия на едро и дребно със строителни материали. Разполагаме с 4 склада на територията на гр. София. Фирма Крипс ООД Ви кани да посетите складовете с магазини за ел. материали, инструменти, железария и строителни материали.

Тук можете да закупите:

 • Вар, Гипс-картон, цимент, гипс, тухли итонг, керемиди - български, гръцки, гледжосани и негледжосани.
 • Строителни лепила - Баумит, Мурексин, Боро, Теразид и др.
 • Изолации - стереопор, стереодур, фибран, вати, пластмасови мрежи, дюбели, пирони- български, вносни - ЕС.
 • Арматурен и тенекеджийски цех - материали, профили, арматурни заготовки.
 • Ел. материали - инструменти, кабели, В и К и др.
 • Бои, лепила - оцветители, четки, валяци и др.
ОСИГУРЯВАМЕ ТРАНСПОРТ
ЦЕНИ НА ЕДРО И ДРЕБНО

 

Транспортни услуги

Фирма Крипс 4 ООД е създадена през 1997 г. в София. Първоначално основната дейност на компанията е търговия на едро и дребно със строителни материали. Разполагаме с 4 склада на територията на гр. София.

От 2005 г. разширихме автопарка си използван за превоз за собствена сметка и развихме второ основно направление на дейност - вътрешен и международен транспорт. Разполагаме със 25 собствени товарни автомобила с тонаж от 1,5 до 24 тона, от 20 до 100 куб.м. Въпреки неблагоприятните икономически условия инвестираме в увеличаване на броя на превозните средства и в тяхното обновяване.

От 2007 г. притежаваме лиценз за международен превоз на товари. Извършваме товарни превози в България и Европа. Основни наши дестинации са Швеция, Норвегия, Дания, Италия, Румъния, Гърция, но обслужваме и други европейски страни.

Разполагаме със собствен сервиз за тежкотоварни камиони, оборудван с необходимата техника и висококвалифициран персонал, което ни позволява бърза и адекватна реакция при възникнали технически проблеми.

Освен собствения автопарк сме изградили солидна мрежа от подбрани транспортни партньори, с които работим успешно, установили сме строги правила на работа подплатени с взаимно доверие, което ни позволява да отговорим на изискванията на нашите клиенти и да бъдем конкурентни на пазара на транспортните и логистичните услуги.

Основната ни цел е да предложим на клиентите си възможно най-добрите услуги при изгодни цени и конкурентни срокове на доставка. Стремим се да удовлетворим изискванията за качество, експедитивност и гъвкавост.

Индивидуалният подход към всеки клиент е приоритет за нас. Комплексната транспортна услуга, която предлагаме създава оптимални условия за развитие на Вашия бизнес

 

Изпълнението на всяка една Ваша заявка - от момента на възлагането и до доставката на стоките - се контролира от нашите опитни транспортни мениджъри.

Чрез директна връзка с шофьорите, нашите спедитори Ви обезпечават с постоянна информация за протичането на транспорта.

Постоянно работим в насока за подобряване качеството на предлаганата комплексна услуга, за да спестим време и пари на партньорите си. Приоритет е навременната и безпроблемна доставка на поверените ни за транспортиране стоки. Опитът и професионализмът на екипа ни Ви гарантират коректност, сигурност и бързина при превоза на Вашия товар.

Ние предлагаме:

 • професионална информация за товара и най-ефикасният начин за транспортиране

 • избор на оптимално трасе и вид на автомобила

 • 24 часа диспечерско обслужване

 • връзка с всеки автомобил по всяко време.

 • подбор на подходящи малки и средни партньори превозвачи

 • персоналното обслужване на партньорите превозвачи

 

Възползвайки се от нашите услуги Вие ще се си спестите проблема с постоянния подбор на персонал, ненужни материални разходи и техническо обезпечаване. Работим в това направление и с готовност ще сътрудничим за постигане на взаимно изгодни условия за бъдеща съвместна работа.

 

Счетоводни услуги

 • Сключване на договор за счетоводни услуги с клиента;

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;

 • Счетоводна обработка на текущите документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и Международните Счетоводни Стандарти;

 • Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);

 • Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС;

 • Проверка за дължими месечни данъци, изчисляване и подготвяне на платежни документи за превода им;

 • Изготвяне на периодични счетоводни справки, отразяващи текущия финансов резултат на дружеството;

 • Изготвяне на месечни и периодични справки за дейността на клиента, отразяващи складови наличности, движения по определени счетоводни сметки, разчети с търговски контрагенти и финансови институции;

 • Изготвяне на месечни и периодични отчети по конкретно зададена форма от клиента, съдържащи необходимата информация за анализ на определени фирмени показатели;

 • Съдействие и участие при изготвянена калкулации и себестойности на съществуващите производства на дружеството;

 • Организиране и участие при извършването на годишни инвентаризации на активи и пасиви на дружеството. Вътрешнофирмен одит;

 • Своевременна информация за настъпили промени в данъчно-осигурителното или трудово законодателства;

 • Изготвяне на междинни и годишни консолидирани финансови отчети на дружеството, като предприятие-майка, в определени срокове;

 • Допълнителни счетоводни услуги, на база специфичните изисквания на клиента.

 

0887687203 - Цветана Юрукова

0888593117 - Ралица Юрукова

 

Контакти

Адрес: гр. София

 

Склад Дървеница
бул. 'Кл. Охридски' №91
тел.:/факс: 962 18 20; GSM: 0888 908 259, 0888 699 008

 

Склад Слатина
ул. 'Цветан Лазаров' №16-18 (до старата бензиностанция)
тел.: 971 12 18; 0888 42 17 26

 

Склад Горубляне
ул. 'Самоковско шосе' №30 (срещу училището)
тел.: 973 87 57; GSM: 0888 42 17 26

 

Склад Левски
/в дясно от Вл. Вазов пресечката с ул. Бесарабия/
тел./факс: 945 40 10; GSM:0889 72 27 43

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Крипс ООД
02/ 962 18 20; 0888/ 908 259
гр. София
krips@abv.bg

Крипс ООД

Крипс ООД