Счетоводна къща М енд М  ( Visit Website )

Счетоводна къща М енд М

фирма, която предоставя счетоводни услуги, регистрация на фирми и трудово-правни консултации. Клиентите ни получават отговорен и надежден партньор, който извършва счетоводно обслужване на най-високо професионално ниво...

Презентация

Счетоводна къща М енд М

Счетоводна къща „М енд М” - фирма, която предоставя счетоводни услуги, регистрация на фирми и трудово-правни консултации. Клиентите ни получават отговорен и надежден партньор, който извършва счетоводно обслужване на най-високо професионално ниво. С услуги от счетоводители на „М енд М” ще забравите за проблемите с отчитането, подаване и подготвяне на необходими документи, както и други необходими процеси, а изцяло ще може да се съсредоточите върху развитието и просперитета на Вашия бизнес.

 

За целия период на нашето съществуване ние сме спечелили доверието на нашите клиенти и партньори. Добрата ни репутация се гради на качествения екип, който се грижи за предоставянето на висококвалифицирано счетоводно и трудово-правно обслужване. Нашата фирма е готова да предостави най-широк спектър от услуги за всички, които имат нужда от тях, в това число: абонаментно счетоводно обслужване, годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишни данъчни декларации, ДДС регистрации, регистрации на фирми, консултации в областта на счетоводството и данъците, а също така и трудово-правни консултации. При сътрудничество със счетоводна къща „М енд М”.

 

Вие можете да бъдете сигурни, че ще получите гарантиран резултат, оптимално качество и бързо реагиране в комбинация с оптимална цена. Ние сме винаги отворени за взаимно-изгодно сътрудничество, за което свидетелства нарастващия кръг на бизнес контакти и партньори. Нашата политика е - индивидуален подход и внимание към всеки клиент, независимо от техния статут и други формалности. В условията на бързо развиващата се динамична бизнес среда, бързо променящото се законодателство и законови изисквания, необходимо условие, е бизнесът Ви да има отговорен партньор в сферата на правните и счетоводни услуги. Счетоводна къща „М енд М” Ви гарантира коректност, отговорност и компетентност!

Счетоводно обслужване

 • Разработване на индивидуалната счетоводна политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводната отчетност;
 • Разработване на индивидуален сметкоплан;
 • Текущо осчетоводяване на първичните документи и следене на оборотите и салдата по сметките;
 • Изготвяне, платежни документи за дължими осигуровки, данъци и такси;
 • Следене, оборота за регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
 • Ежемесечно изготвяне на справките - декларации по ЗДДС, следене на резултата за данъчния период (ДДС за внасяне/ДДС за възстановянане);
 • Прихващане, приспадане и възстановяване на резултата (данък за възстановяване) съгласно действащото законодателство;
 • Изчисляване, текущия финансов резултат ;
 • Следене на плащанията и постъплениятата по фактурите;
 • Изготвяне, справки за задълженията и вземанията по партньори;
 • Изчисляване, авансови вноски;
 • Изготвяне, счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Изготвяне, декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък;
 • Изготвяне, Годишен счетоводен отчет съдържащ ? Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС;
 • Изготвяне,годишна данъчна декларация и приложенията към нея.

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Счетоводна къща М енд М - гр.София

Счетоводна къща М енд М - гр.София

0886 162 399

Счетоводни услуги

София,ул.Яков Крайков,бл.27,бх.Д

Услуги

 • Счетоводно обслужване
 • Т Р З и личен състав
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • Годишно счетоводно приключване
 • Регистрация на фирма
 • Регистрация на ЕООД
 • Регистрация на ООД
 • Регистрация на ЕТ
 • Пенсионни и осигурителни консултации и услуги

 

 

Годишно счетоводно приключване:

 • Осчетоводяване, първичните и вторични счетоводни документи и изготвяне на Годишния счетоводен отчет съдържащ ? Баланс, Отчет за приходите и разходите;
 • Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, статистически форми и представянето им в НСИ съгласно НСС;
 • Изготвяне, годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи.