СМДЛ Микробиолаб   ( Visit Website )

СМДЛ Микробиолаб

Към СМДЛ „МИКРОБИОЛАБ” ЕООД е открит ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС (ЛИК), акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006, рег. № 221-ЛИ/ 26.08.2016 г.

СМДЛ Микробиолаб

ЛИК към СМДЛ „МИКРОБИОЛАБ” ЕООД в гр. София, ж.к. „Младост” – 1, бл.49 Б, вх. 2, изследва водни проби за Легионелни бактерии, извършва микробиологичен анализ на питейна вода и басейни, както и микробиологични изследвания на смивки и отривки от повърхности и ръце на персонал и изследване за здравни книжки.

Презентация

СМДЛ Микробиолаб

СМДЛ Микробиолаб извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции с изследване на следните материали: урини (урокултура), вагиналени, цервикални, простатни, уретралени секрети. Гърлени, носни, очни, ушни, храчки и раневи секрети.

 

В лабораторията се извършват и високоспециализирани изследвания с изолиране и идентификация на облигатни анаероби /род Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium, Prevotella, Porphyromonas, Bilophila, Veillonella, Peptostreptococcus, Actinomyces, Propionibacterium, Bifidobacreium sp., Eubacterium/ от различни клинични материалираневи секрети, ексудати, зъбни материали. Изолиране на C.difficile и определяне на токсини А и В директно във фецес на пациенти с антибиотико-асоциирана диария и псевдомембранозен колит.

 

 

 • Изследване на фекални проби за патогенни чревни бактерии - Salmonella, Shigella, Campylobacter, диарогенни E.coli.
 • Диагностика на Helicobacterpylori, причинител на гастрити, язвена болест и карцином на стомаха.
 • Изследване на клинични материали за Legionella и легионерска болест.

Серологично изследване за бруцелоза, B.abortus и B.melitensis, причинители на заболявания по едрия и дребен рогат добитък, В. canis - кучешка бруцелоза. Серологично изследване за фелиноза, болест на котешкото одраскване, Bartonella quintana, Bartonella henselae

 

На изолираните патогенни микроорганизми се прави тестуване за антибиотична чувствителност антибиограма.

 

Паразитологични и Вирусологични изследвания.

 

Паразитологичните изследвания включват ехографски прегледи и консултации със специалист паразитолог. Извършват се серологични изследвания за токсоплазмоза, токсоплазмоза и бременност, ехинококоза (кучешка тения), трихинелоза, токсокароза, урогенитална трихомоназа, чревни паразити, консултации при пътуване в тропически страни, профилактика на малария и други тропически паразитни заболявания, лечение, проследяване на състоянието.

 

Диагностично уточняване, проследяване и провеждане на лечение при необходимост на лица с токсоплазмен лимфаденит, хориоретинит, иридоциклит.

Паразитологичните и вирусологични изследвания се извършват и по Здравна каса.

 

Санитарно-микробиологични изследвания на водни проби от плувни басейни и питейна вода, както и изследване на водни проби за Legionella

 

Услуги

Клинични материали, урини /урокултура/, вагинални, цервикални, простатни уретрални, гърлени, носни, очни, ушни секрети, храчки.


Идентификация на облигатни анаероби – изолиране на Clostridiтdifficile (псевдомемранозен колит) и определяне на токсини А и В във фецес.


Изолиране от раневи секрети, ексудати и зъбни материали на Bacteroides, Fusobacterium, Prevotella, Porphyromonas, Bilophila, Veillonella, Peptostreptococcus, Actinomyces, Propionibacterium, Bifidobacreium, Eubacteriumspеcies.


Изследване на фекални проби за патогенни чревни бактерии - Salmonella, Shigella, Campylobacter, диарогенни E.coli.


Диагностика на Helicobacterpylori – неинвазивен дихателен уреазен тест.


Изследване на води /душове, водни системи/ и клинични материали за Legionella и легионерска болест.


Санитарно-микробиологични изследвания на водни проби от плувни басейни и питейна вода, микробиологично изследване на работни повърхности и ръце.


Серологично изследване за Y. enterocolitica О3 и О9, реактивен артрит


Серологично изследване за бруцелоза, B.abortus и B.мelitensis, причинители на заболявания по едрия и дребен рогат добитък, В. Сanis - кучешка бруцелоза


Серологично изследване за фелиноза, болест на котешкото одраскване, Bartonella quintana, Bartonella henselae


Паразитология, прегледи, консултации, изследвания, токсоплазмоза, токсоплазмоза и бременност, ехинококоза (кучешка тения), трихинелоза, токсокароза, урогенитална трихомоназа, чревни паразити, консултации при пътуване в тропически страни, профилактика на малария и други тропически паразитни заболявания, лечение, проследяване на състоянието.

 

БЪРЗИ РЕЗУЛТАТИ до 2 часа на кръвни изследвания с напълно автоматизирана система за диагностика на принципа на ELISA на:


Инфекциозни заболявания: инфекциозна мононуклеоза, цитомегаловирус, коклюш (магарешка кашлица), рубеола, хламидии, лаймска болест, кампилобактер, йерсиния, TORCH comlex;
Автоимунни заболявания: ANA-Screen (автоимунитет),  tTg-A (глутенова етнтеропатия LKM-1) автоимунен хепатит AMA-M2 (ПБЦ);
Договор с НЗОК.

 

Екипът

Диагностичната дейност се осъществява от високоспециализиран екип от лекари - микробиолог, вирусолог, паразитолог, специалист–химик и среден медицински персонал. Двама от висшистите са със защитени дисертации и степен доктор по медицина.

 

 • Д-р Катя Спасова Иванчева – специалист микробиолог, управител
 • доц. д-р Борис Методиев Попов, ДМ – специалист вирусолог
 • д-р Румен Ненков Харизанов – специалист паразитолог
 • Kатюша Йорданова Иванова, ДМ – специалист химик
 • Соня Николова Кръстева – технолог химик
 • Лидия Николаева Христова - медицински лаборант
 • Николина Панева Иванова - медицински лаборант
 • Зоя Илиева Николова - Райкова -медицински лаборант
 • Илиана Радева Огнянова – медицински лаборант
 • Ирена Цветанова Бонева – медицински секретар /регистратор/
 • Лидия Иванова Иванова – оператор – автоклавчик
 • Цветина Иванова Младенова – икономист

 

Контакти

Адрес1: гр. София, район “Люлин”, ул. Александър Станишев” №17, тел. 925-14-15, в. 237;
Адрес2: гр. София, ж.к. Младост 1 , бл.49 Б, вх. 2, тел. 0884 21 18 61
Адрес3: гр. Ихтиман, МБАЛ, тел. 0885 22 34 93

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


СМДЛ Микробиолаб

СМДЛ Микробиолаб
02/ 925 14 15; 0884 21 18 61
Медицина
София, ул. Ал. Станишев 17

СМДЛ Микробиолаб

Приоритетно за лабораторията е качеството на медицинските услуги, които предлага. За да постигне това качество лабораторията участва в различни схеми за между лабораторни сравнителни изпитвания, както международни така и национални (EARSS, ESCMID и EQAS, WHO/CDC, национална система за между лабораторни сравнителни изпитвания по микробиология, инфекциозна серология, микология, паразитология и вирусология). Текущ вътрешен контрол на реактивите, консумативите и контрол на процедурите е постоянен за лабораторията и гаранция за достоверност на резултатите от проведените в лабораторията изследвания. Лабораторията осъществява дейността си в съответствие с националния стандарт по микробиология, правилата за добра медицинска практика и според изискванията на Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) Wayne, Pennsylvania USA.