ЕТ Борис Анчев - Митко Георгиев  ( Visit Website )

Фирмата е специализирана в продажбата на противопожарни уреди и съоръжения, както и поддръжка и сервизна дейност на същите.

ЕТ ,, Борис Анчев-Митко Георгиев” e създадена през 1994г . Фирмата е специализирана в продажбата на противопожарни уреди и съоръжения, както и поддръжка и сервизна дейност на същите.
Предлаганите от нас продукти отговарят на всички изисквания на EN: CE маркировка и декларация за съответствие и са с гарантиран произход и качество, с гаранционно и извънгаранционно обслужване.
Фирмата разполага с много добра материално-техническа база за сервизната ни дейност, оборудвана със съвременни технически средства и екипировка, собствени транспортни средства за извършване на доставка на стоки и иввършване на услуги на посочен склад на Клиента.

ЕТ,,Борис Анчев – М.Г.’’ притежава Свидетелство № 004/2010 г. да извършва сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, в съответствие с изискванията на БДС ISO 11602-2:2003 ,,Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“

 

Основна дейност

Основната дейност на ЕТ,, Борис Анчев – М.Г.’’ е продажба и сервиз на:


 • пожарогасители – прахови, водни, водопенни, СО2 /носими и возими/
 • противопожарна арматура: - кранове, струйници, щорцови съединители, хидранти;
 • противопожарни табла и противопожарни касети
 • противопожарни съоръжения : шлангове, одеала, спринклери, дренчери, антипаник брави и лостове;
 • оборудване за нафтови стопанства
 • изработване на схеми за евакуация и документация за пожарната безопасност на обектите в експлоатация;
 • знаци и табели, съгласно Наредба № 4

Услуги

 • Проверка и сервиз на пожарогасители
 • Пълнене на пожарогасители
 • Пълначен стенд за СО, пожарогасители

 

Галерия

     
     
     

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

ЕТ Борис Анчев - Митко Георгиев
ЕТ Борис Анчев - Митко Георгиев
062/ 603 140; 0887 13 06 83
Пожарна техника
гр. Велико Търново,
                         ул. "Пейо Яворов" под КАТ

Продукти

 • Прахови пожарогасители
 • CO2 пожарогасители
 • Водопенни пожарогасители
 • Водни пожарогасители
 • Резервни части
 • Лични предпазни средства: каска, визьор, очила, антифони
 • Предпазни средства: стълби, брави анти-паник и автомати за врати

Метални аптечки  

 

ЕТ ,, Борис Анчев-Митко Георгиев”

 

 

ЕТ ,, Борис Анчев-Митко Георгиев”