Пътна помощ 24/7 Костинброд

  • Пътна помощ 24/7 Костинброд

    Пътна помощ Костинброд

    Превоз на 3 броя автомобили от България за Европейските страни Германия ,Австрия ,Холандия ,Белгия ,Румъния ,Унгария.

Пътна помощ 24/7 Костинброд

Пътна помощ Костинброд

Транспорт на 3 бр автомобили до всяка точка на България. Превоз на 3 броя автомобили от България за Европейските страни Германия ,Австрия ,Холандия ,Белгия ,Румъния ,Унгария.

Цените според километри те от 0.60 до 1 лв на километър,

За рамките на България за Европа е според превозните средства, точката на колата или бус.

Галерия