Довършителни дейностиЛуксозни и стандартни довършителни дейности
Комплексни ремонтиРемонти на новостроящи се жилищни и административни сгради
Интериорни решенияКомплексни интериорни решения - стандартни и индивидуални.
Строителни дейностиСтроителство на жилищни и административни сгради

Удостоверения

Сандерс ООД

Фирма САНДЕРС е специализирана в следните дейности:

  • КОМПЛЕКСНИ РЕМОНТИ
  • СТРОИТЕЛСТВО

Фирма Сандерс ООД е създадена през 2001 година от управителят си Александър Кръстев. Дружеството е специализирано в луксозни и стандартни довършителни дейности, както и в строителство на жилищни сгради. Разполагаме с богата материално-техническа база и с квалифициран персонал, за изпълнение на проектите, по-които работим.
Стартирахме самостоятелен инвеститорски проект на две жилищни сгради в Люлин-център, намиращи се на улица „Добри Немиров"10, с РЗП общо 3175 кв.м, състоящи се от сутерен, партер и шест жилищни етажа за голямата сграда и три - за малката. Сградите се намират на 150 метра от Метро станция, в близост до Била, Технополис, Фантастико и са разположени на 1 декар дворно място. Предвижда се луксозно довършване на апартаментите при желание от страна на клиентите.
За осигуряване по-бързото и качествено изграждане на своите обекти, ние се стремим към увеличаване на механизацията и машинната обработка на процесите, подобряване на координацията и логистиката, и максимално намаляване на човешкият фактор.
Коректното отношение към работата и партньорите ни, индивидуалният подход и внимание, което отделяме на детайлите, осигуряват на нашите клиенти сигурност и спокойствие.
В сферата на комплексните ремонти, ние Ви предлагаме осигуряване на техническа консултация за ремонт на вашият имот и изготвяне на оферта при реализирането му.