Саткомм ООД   ( Visit Website )

Саткомм ООД

Саткомм ООД e сред утвърдените компютърни фирми на територията на община Козлодуй. Фирмата се занимава с асемблиране на компютърни системи,

Саткомм ООД

Саткомм ООД e сред утвърдените компютърни фирми на територията на община Козлодуй . Фирмата се занимава с асемблиране на компютърни системи,

Саткомм ООД

Саткомм ООД e сред утвърдените компютърни фирми на територията на община Козлодуй . Фирмата се занимава с асемблиране на компютърни системи,

Презентация

Саткомм ООД

Саткомм ООД e сред утвърдените компютърни фирми на територията на община Козлодуй . Фирмата се занимава с асемблиране на компютърни системи, продажба на приложен софтуер.
 Саткомм ООД предлага цялостни решения в областта на: ИТ оборудването Изграждане на мрежова инфраструктура Системи за видеонаблюдение Информационни системи Сервиз и поддръжка.


Резултати Саткомм ООД успешно се развива и разраства през своето съществуване. Фирмата разполага с офис, сервиз и магазин на територията на град Козлодуй и работи с около 15 кметства в общините Козлодуй, Оряхово, Мизия и др.


Мисията на фирма е да осигурява на своите клиенти висококачествени продукти и услуги, съобразени с техните потребности, да консултира и решава проблемите им при умерени цени, като спомага развитието и растежа на своята търговска дейност, осъществявана във високо конкурентна среда, чрез инвестиране и развитие на търговската мрежа. 
Цели:  Едни от най-важните елементи от фирмената политика в 11 годишната история на Саткомм ООД са коректното обслужване на клиентите, бързата доставка на поръчаните продукти и изключително изгодните ценови условия. Спазвайки ги стриктно и отчитайки значимостта на тези основни елементи, за последната година фирмата достига значителен ръст в продажбите.
Фирми партньори:

 • Атоменергостройпрогрес ЕАД
 • Сдружение Бизнес център Козлодуй
 • ВИ ТИ Нуклиър Сървисиз Лимитид-клон България,
 • Г4С Секюрити Сървисиз България АД
 • ДВФУ Козлодуй
 • ДВХФУ Козлодуй
 • ДП-РАО Козлодуй
 • Енемона АД
 • Енергоремонт-Козлодуй ЕООД
 • Енергосервиз АД
 • Заводски строежи-Козлодуй АД
 • ЗК Лев Инс АД
 • ЗУСУ Козлодуй
 • МБАЛ Св.Иван Рилски ЕООД
 • Медицински център Дарис ЕООД
 • Медицински център 1 ЕООД
 • Народно читалище Христо Ботев,
 • Общинско предприятие Комунална дейност Козлодуй,
 • ПИБ АД
 • Районна прокуратура Козлодуй
 • СИ Банк АД
 • Стемо ООД
 • ТБ ИнвестБанк АД
 • ТП Български пощи

Мисия

 

Мисията на фирма е да осигурява на своите клиенти висококачествени продукти и услуги, съобразени с техните потребности, да консултира и решава проблемите им при умерени цени, като спомага развитието и растежа на своята търговска дейност, осъществявана във високо конкурентна среда, чрез инвестиране и развитие на търговската мрежа.

 

 

Едни от най-важните елементи от фирмената политика в 11 годишната история на Саткомм ООД са коректното обслужване на клиентите, бързата доставка на поръчаните продукти и изключително изгодните ценови условия. Спазвайки ги стриктно и отчитайки значимостта на тези основни елементи, за последната година фирмата достига значителен ръст в продажбите.

Резултати

Саткомм ООД успешно серазвива и разраства през своето съществуване.
Фирмата разполага с офис, сервиз и магазин на територията на град Козлодуй и работи с около 15 кметства в общините Козлодуй, Оряхово, Мизия и др.

 

Фирмата работи и с много други фирми като:

 • АЕЦ Козлодуй ЕАД,
 • АЕР ЕАД,
 • Атоменергостройпрогрес ЕАД,
 • Сдружение Бизнес център Козлодуй,
 • БТК АД,
 • ВИ ТИ Нуклиър Сървисиз Лимитид-клон България,
 • Г4С Секюрити Сървисиз България АД,
 • ДВФУ Козлодуй,
 • ДВХФУ Козлодуй,
 • ДП-РАО Козлодуй,
 • Енемона АД,
 • Енергомонтаж ООД,
 • Енергоремонт-Козлодуй ЕООД,
 • Енергосервиз АД,
 • Заводски строежи-Козлодуй АД,
 • ЗК Лев Инс АД,
 • ЗУСУ Козлодуй,
 • Лирекс БС ЕООД,
 • МБАЛ Св.Иван Рилски ЕООД,
 • Медицински център Дарис ЕООД,
 • Медицински център 1 ЕООД,
 • Народно читалище Христо Ботев,
 • Общинско предприятие „Комунална дейност” Козлодуй,
 • Орбител ЕАД,
 • ПИБ АД,
 • Районна прокуратура Козлодуй,
 • Риск инженеринг АД,
 • СИ Банк АД,
 • СИ ЕН СИС АД,
 • Стемо ООД,
 • ТБ ИнвестБанк АД,
 • ТП Български пощи,
 • и др.

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Саткомм ООД
Саткомм ООД
0973/ 8 09 99; 0878 109 015
Компютри
Козлодуй, ул. “Симеон Русков” №1

Саткомм ООД