Християнска църква СИОН - Варна   ( Visit Website )

Християнска църква СИОН - Варна

Християнска църква Сион съществува, за да прославя Бога и да разширява Неговото царство. Нашето призвание е да проповядваме Исус Христос - Божия Син, като Спасител, Изцерител, Кръстител и Идващ Цар. Поради това ние сме посветени да носим Благовестието по света...

Презентация

Християнска църква СИОН - Варна

Ние сме посветили нашият живот да носим милосърдието на Исус до всеки.Повече от 100 години като член на Световния Евангелски Алианс, ЕВАНГЕЛСКА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ‘’СИОН’’ - практикува вяра, любов и служение, което се гради върху учението на Иисус Христос – БОЖИЯТ СИН, който е наш СПАСИТЕЛ, ИЗЦЕРИТЕЛ и ГОСПОД.

 

Евангелска Християнска Църква ‘’СИОН’’ желае да бъде лъч в съвестта на това поколение, да грее в тъмнината, да изпълнява ролята на ‘’СОЛ И СВЕТЛИНА’’ за да предпазва от поквара и духовна разруха.

 

Като изгражда вяра в Бога с поучаване и проповядване на Неговото Слово, Евангелска Християнска Църква СИОН помага на победените да станат победители, на тъжните да станат радостни, на самотните да намерят приятели, на болните да станат здрави, на бедните да бъдат богати. Ние сме заинтересовани от Божието най-добро за вас. Няма значение кой си. Твоите мечти и желания са важни за Бога.

 

Eвангелска Християнска Църква – СИОН присъства в социалната сфера на града. Неин приоритет са старческите домове, домовете за сираци, специални заведения, инвалиди.
Църквата е и място за възстановяване на зависими от наркотици млади хора, за които има бъдеще и надежда. Църковни служители всяка седмица провеждат групова и индивидуална работа сред лишените от свобода във варненския затвор.

 

Хубавите евангелски песни и хваления заедно със задълбочените библейски проповеди разкриват облика на църква пълна с божествено помазание, сила и живот. На празнични богослужения и евангелизации, театралната група към църквата спомага за илюстрирането на различни библейски притчи и сюжети.

 

Освен редовните богослужения имаме библейско и неделно училище, младежки и семейни събирания, както и незабравими вечери с третата възраст, а излетите сред природата са една от най-желаните форми на общуване и сближаване между християните. Със всичко това искаме християнската ценностна система да бъде изградена в живота на хората за да можем да побеждаваме злото чрез доброто.

 

ПРИЯТЕЛИ! Колко пъти сте искали да бъдете обичани, но бързо сте се разочаровали? Искали сте да имате верни приятели, но колко пъти сте предавани? Искате да вярвате на някой, а колко пъти сте били лъгани? Искали сте да бъдете щастливи, а щастието все бяга от вас! Искате да споделите всичко онова, което дълбоко във вас е натрупано с времето, но не можете да намерите подходящата личност!

 

Това е така, защото не сте срещнали ИСУС ХРИСТОС – СПАСИТЕЛЯТ НА СВЕТА!

 

Преди да се върне на небето при Бог Отец, Исус обеща:

 • Да бъде с вас, въпреки че не можете да го видите!
 • Да бъде най-близкият ви приятел!
 • Да ви прости за всички лоши неща, които сте направили!
 • Да живее във вас! ... когато обичате и когато ви боли, ... когато се радвате и когато тъжите

Искате ли да се запознаете с Исус Божият Син? Той ви очаква! Без Него не можете, защото „няма друго име дадено между човеците, чрез което да се спасим освен ИМЕТО на ИСУС!”

 

Затова любезно ви каним, присъединете се към Евангелска Християнска Църква „СИОН” – гр. Варна. Влезте в Божието семейство! Библията ни казва: „На тези, които Го приеха им даде право да станат Негови деца” (Св. Ев. от Йоан 1:12). Исус каза, че в света ще имате страдания, разочарования, притеснения и мъки, но радвайте се, Аз победих света! (Св. Ев. от Йоан 16:33)

 

Днес много хора мислят, че са християни, но не пазят думите на Господа и не ги изпълняват,а това означава, че не Му вярват и не Го обичат. Пътят до Исус минава през храма, а пътят до Бога минава през Исус!

 

Богослужения

Редовни богослужения:

 • Неделя от 10,00ч.
 • Сряда от 18,30ч.

Младежко събиране:

 • Събота от 18,00ч.

Служения

 • Хваление
 • Младежко служение
 • Детско служение
 • Женско служение
 • Молитвено служение
 • Домашни групи
 • Библейско учлище
 • Театрално служение
 • Мисионерство
 • Социална дейност
  - Посещаване на болни хора
  - Посещаване на Затвора
  - Посещаване на старчески домове
  - Работа със зависими
  - Служение сред сираци.

Социална дейност

 • Посещаване на болни хора
 • Посещаване на Затвора
 • Посещаване на старчески домове
 • Работа със зависими
 • Служение сред сираци.

 

Мисия

Християнска църква “Сион” съществува за да прославя Бога и да разширява Неговото царство. Нашето призвание е да проповядваме Исус Христос - Божия Син, като Спасител, Изцерител, Кръстител в Святия Дух и идещ Цар. Поради това ние сме “посветени на каузата на един интернационален евангелизъм”.

 

Цели:

1. Проповядване спасение, чрез вяра в Исус Христос и правене на ученици, способни да се възпроизвеждат.
2. Изграждане на лидери и възлагане на служения.
3. Създаване на църкви, растящи в зрелост до степен да изграждат други.
4. Социална дейност – грижа за деца-сираци и инвалиди; работа с лишени от свобода.
5. Методична работа за изграждане християнски начин на живот сред ромското население.
6. Възпитаване на християнски ценности и морал в младото поколение – най-уязвими от пороците на нашето съвремие.

 

Стратегия:
Стратегията на Християнска църква “Сион” е да следва модела на изграждане на църкви от Новия завет. В това развитие ранната църква е била ръководена от Святия Дух. Моделът има 4 етапа. Той ни помага да разберем, къде се намираме в процеса на развитие и накъде трябва да вървим. Всеки процес е различен, но е тясно свързан с другите.

 

Етап 1:
Начало.

Ние евангелизираме и печелим за Христос погиващите и създаваме църкви. Целта е изграждане на отговорни ученици, които евангелизират и се възпроизвеждат. Църквата в Солун беше започната по този начин (Деян.17:1-9; 1 Сол.1:1-10).

 

Етап 2:
Изграждане.
Ние изграждаме църквата, като утвърждаваме здрава доктрина, насочена към семейството и чрез обучение на лидери. Това е етапът на “наставяне и съветване” между църквата-майка и растящата в зрелост църква. Целта е изграждане на отговорни, възпроизвеждащи се лидери, които служат на своите семейства и на местната църква. Църквата на остров Крит израсна в зрелост по този начин (Тит 1-3).

 

Етап 3:
Укрепване.
Ние обединяваме християнските групи вътре в нацията чрез структура, подходяща за изява и самоуправление, и чрез евангелизиране посредством размножаване и самоиздръжка. Този етап е “укрепване и подпомагане” между църквата-майка и националната църква. Целта е отговорни местни църкви, които създават други такива. Така те се превръщат в единно национално движение от църкви за достигане на цялата страна. Църквата в Ефес, се развиваше и умножаваше по този начин (Деян. 19,20).

 

Етап 4:
Изпращане.
Националната църква се разпростира навън към народи с друга култура и език. Целта е отговорни национални църкви, които изпращат и поддържат работници, служещи на други култури в други страни. В послушание към Святия Дух църквата в Антиохия стана такава църква, когато изпратиха Павел и Варнава (Деян.13,14).

 

Обобщение
Всяка национална църква проповядва благовестието с нарастващо влияние, докато се придвижва от етап към етап. Всички ние очакваме с нетърпение деня, когато “това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършекът.”(Мат.24:14). Духът на Християнска църква “Сион” е единство в любов. Стремим се да поддържаме утвърждаващи и освобождаващи взаимоотношения, като следваме Новозаветния ред. Правейки това, ние изпълняваме заповедта на нашия Господ Исус Христос, прославяме Бога и разширяваме Неговото царство.

Галерия

 

Християнска църква СИОН - Варна Християнска църква СИОН - Варна Християнска църква СИОН - Варна
     
Християнска църква СИОН - Варна Християнска църква СИОН - Варна Християнска църква СИОН - Варна
     
Християнска църква СИОН - Варна Християнска църква СИОН - Варна Християнска църква СИОН - Варна

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Християнска църква СИОН - Варна
Християнска църква СИОН - Варна

0899 901 583 / 0899 901 584

0899 901 584

Религия

Варна, кв. Младост, до Бл.128

(зад уч-ще Гео Милев)

Излъчване на богослуженията на живо:

Графичен символ

Представлява четири цветни квадрата със символите кръст, гълъб, чаша и корона, в съответните цветове червен, жълт, син и лилав, които са носители на посланието:

 

Исус Христос - Спасител
Исус Христос - Кръстител
Исус Христос - Изцерител
Исус Христос - Идващ Цар