Счетоводна къща ДЕТЕЛИНА 2005   ( Visit Website )

Счетоводна къща Детелина 2005 ООД предлага цялостно счетоводно обслужване на малки и средни фирми и самоосигуряващи се лица. Счетоводните ни услуги са в пълно съответствие с Българското законодателство.

Прехвърлете всичките си грижи и ние ще работим за Вас с прецизност, която ще гарантира Вашето спокойствие и удобство.

 

Услуги

  • Счетоводна отчетност спрямо българските счетоводни стандарти;
  • Осчетоводяване на фактури и плащания от клиенти;
  • Осчетоводяване на фактури на доставчици и плащания към тях;
  • Осчетоводяване на митнически декларации;
  • Осчетоводяване на банкови и касови операции;
  • Осчетоводяване на ведомости за заплати;
  • Бързо и своевременно решаване на възникващи текущи счетоводни казуси;
  • Навременна реакция при промяна в нормативната база;
  • Изготвяне и подаване на месечна декларации по ДДС, изготвяне и подаване на дневници за покупките и продажбите и други необходими декларации свързани със закона за ДДС.

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

Счетоводна къща ДЕТЕЛИНА 2005
02/ 831 91 11; 0887/ 310 636
N/A
София, ул.Странджа 117, ет.1, ап.3

Счетоводна къща ДЕТЕЛИНА 2005