Услуги с багер Сливен

  • Услуги с багер Сливен

    Услуги с багер Сливен

    Услуги с комбиниран багер, валяк и самосвал. Почистване на дворни места, събаряне на стари къщи, подравняване, изкопи на канали.

Услуги с багер Сливен

Услуги с багер Сливен

  • Услуги с комбиниран багер, валяк и самосвал.
  • Почистване на дворни места, събаряне на стари къщи, подравняване, изкопи на канали, на ями с дълбочина до 4.7м., изкопи на основи с кофа от 30см.,40см., 60см.