СТРОЙРЕНТ ЕООД   ( Visit Website )

СТРОЙРЕНТ ЕООД предлага голяма гама от оборудване под наем. Компанията има складове в 6 града, 58 служители и оборудване за клиенти с покупна стойност около 15 милиона лева.

НАЕМ или ЗАКУПУВАНЕ на оборудване и техника е въпрос от изключителна важност за всяка строителна компания. Въпросът има различен отговор според мащаба и дейността. СтройРент възприема гледната точка на големите и средни строителни компании.

 1. По-малко инвестиции в оборудване.
 2. Ясно измерими разходи
 3. Намалени разходи
 4. Възможност за подмяна
 5. Ефективност на компанията

 

Начало на нашето партньорство:

За да наемете оборудване от нас е необходимо да сключим договор за наем. Договорът за наем се сключва с материално-отговорно лице /МОЛ/ на Вашата фирма или с представител на Вашето дружество, който носи нотариално заверено пълномощно позволяващо му да сключва договори и да задължава дружеството. Необходимо е да донесете съдебното решение на фирмата, актуално състояние, БУЛСТАТ регистрацията, както и печата на фирмата. При необходимост нашите колеги запазват правото да изискат допълнителни документи от Вас, като договор между Вашата фирма и строителния инвеститор, разрешение за строеж и т.н.

Към договора се подписва допълнително споразумение, където се описва точно вида и количеството на оборудването, периода на наемане и дължимата сума.

Съвместна работа:

Договорът се сключва само при Вашето първо посещение. Впоследствие можете да наемате оборудване само, като подписвате нови Допълнителни споразумения към договора. Важно е представителите на Вашата фирма да идват при нас с надлежните документи- нотариално заверено пълномощно и печат на Вашето дружество. При сключване на всяка сделка, изискваме Вие да издадете Запис на заповед /по предоставен образец/ за стойността на оборудването, което наемате, както и да внесете или преведете по сметка гаранционен депозит. Записът на заповед и гаранционния депозит остават при нас до връщане на оборудването и покриване на Вашите задължения към "Стройрент". В случаите на наемане на оборудване на по-висока стойност, нашите колегите мога да изискат от Вас банкова гаранция.

Как можем да Ви улесним:

Нашата фирма може да достави желаното от Вас оборудване с наш транспорт.
Ако имаме изградени работни отношения е необходимо само да се обадите по телефона и ние можем да доставим оборудването на желания от Вас обект, където да подпишете необходимата документация.

Условия на експлоатация на оборудването:

"Стройрент" винаги предоставя изправни уреди. Осигуряваме безплатно инструктаж и обучение относно експлоатацията на оборудването. В случай на повреда на уреда незабавно го заменяме с нов работещ. Не носите материална отговорност за повреди възникнали при правилна експлоатация на уредите в следствие на естествено износване на оборудването.

 

Проекти

     
     
     

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:СТРОЙРЕНТ ЕООД
СТРОЙРЕНТ ЕООД
02/ 945 52 48 ; 0898/ 898 000
София,  бул."Ботевградско шосе" 273

Продукти

 

СТРОЙРЕНТ ЕООД

 

 • Алуминиево скеле под наем
 • Вишки под наем
 • Техника за бетон под наем
 • Машини за мазилка и за рязане на бетон и асфалт под наем
 • Заваръчно оборудване под наем
 • Машини за почистване и измиване под наем
 • Техника за подгряване и сушене под наем
 • Трамбовъчни машини под наем
 • Уреди за измерване под наем
 • Хаспели и тръби за боклук под наем
 • Пневматично оборудване под наем

СТРОЙРЕНТ ЕООД

 • Уреди за пробиване и къртене под наем
 • Техника за изпомпване под наем
 • Градинска техника
 • Уреди за забиване на пирони
 • Циркуляри и триони
 • Генератори и осветителна техника
 • Фасадно скеле и работни платформи
 • Вертикален и хоризонтален кофраж
 • Временна ограда и сигнализация
 • Офис, складови и охранителни контейнери и химически тоалетни
 • Транспортни средства
 • Вишки (работна височина)
 • Машини за мазилка и за рязане на бетон и асфалт
 • Техника за подгряване и сушене
 • Техника за изпомпване
 • Едра Механизация

 

СТРОЙРЕНТ ЕООД