ТЕАР Инженеринг ООД   ( Visit Website )

ТЕАР Инженеринг ООД

Дейноста на фирмата е свързана с проучване, проектиране и строителство на различни геотехнически съоръжения. Освен в традиционното строителство, фирмата е тясно специализирана в изпълнението на реставрация на съществуващи сгради.

ТЕАР Инженеринг ООД

Дейноста на фирмата е свързана с проучване, проектиране и строителство на различни геотехнически съоръжения. Освен в традиционното строителство, фирмата е тясно специализирана в изпълнението на реставрация на съществуващи сгради.

ТЕАР Инженеринг ООД

Дейноста на фирмата е свързана с проучване, проектиране и строителство на различни геотехнически съоръжения. Освен в традиционното строителство, фирмата е тясно специализирана в изпълнението на реставрация на съществуващи сгради.

Презентация

ТЕАР Инженеринг ООД

Фирма „ТЕАР Инженеринг” ООД е с основен предмет на дейност „Проектиране и строителство”. През годините от своето основаване фирмата е участвала активно, както в поректирането, така и в изпълнението на строителни, укрепителни, заздравителни и реставрационни дейности.

 

Дейноста на фирмата е свързана с проучване, проектиране и строителство на различни геотехнически съоръжения. Освен в традиционното строителство, фирмата е тясно специализирана в изпълнението на реставрация на съществуващи сгради и решаване на сложни геотехнически проблеми, като укрепване на фундаментите на напукани сгради, противосвлачищни мероприятия и фундиране в сложни условия.

 

Проектантският екип е съставен от специалисти във всички направления на инвестиционното проектиране.

 

Фирмата разполага със специализирана механизация и квалифициран персонал за изпълнение на сложни и отговорни конструктивни решения.

 

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


ТЕАР Инженеринг  ООД
ТЕАР Инженеринг ООД
0888/ 62 08 50
N/A
Строителство
София
teareood@abv.bg

Основната дейност на фирмата е свързана с:

  • проучване на земната основа съобразени с изискванията на българската и европейска нормативна уредба;
  • изготвяне инженерно- геоложки и хидрогеоложки доклади;
  • укрепване и усилване на фундаментите на съществуващи сгради;
  • заздравяване на земната основа;
  • усилване и реконструкция на сгради посредством комбинация от съвремнни и класически технилогии;
  • укрепване на свлачища и временни строителни изкопи в градски условия, в съседство със съществуващи сгради и съоръжения;
  • изпълнение на пилоти, анкери, шпунтови стени и др;