За нас

Техно ЕРГ

“ТЕХНО ЕРГ” ООД, гр. Пловдив е фирма, специализирана в изграждане и реконструкции на предприятия и търговски обекти съгласно изискванията на ЕС.

Ние предлагаме още и:

  • Изработка и монтаж на метални конструкции;
  • Монтаж на покривни и фасадни термопанели;
  • Проектиране, изработка и монтаж на пречиствателни станции за отходни промишлени води.
  • Изработка на нестандартно оборудване за кланици;
  • Доставка и монтаж на РVС ламперии;
  • Проектиране и изработка на нестандартни оборудвания;
  • В и К инсталации и тръбополагане;
  • Отоплителни инсталации;
  • Изработка на топлоизолационни помещения и камери.

  Фирмата е вписана в Централния Професионален Регистър на Строителите с протокол № 0034 / 04.03.2008г. и отговаря на Първа и Пета група категории строежи за строежи от високото строителство и отделни видове строителни и монтажни работи.

  Нашите партньори са:

   • „Хилти България”;
   • „Вюрт-България” ЕООД;
   • „ИТТ” България;
   • „Хъс” ООД Пловдив;
   • „Хелиос метал център” Пловдив.

Клиенти

Техно ЕРГ

Наши клиенти са:

  • Хлебопекарни “ОРИОН”, гр. Асеновград;
  • Месокомбинат Асеновград, гр. Асеновград;
  • “Байкал 1” ЕООД, гр. Кърджали;
  • “Маргинале” ЕООД, гр. София /месопреработвателно предприятие/;
  • „Сотир Плод” ООД, гр. Пловдив / преработка на цитрусови плодове/;
  • „Кармес” ЕООД, гр. Пловдив /кланица/;
  • „Галатон” ООД, гр. Асеновград /производство на готови храни/;
  • „Ганчев” ЕООД, гр. Асеновград /консервен комбинат/;
  • „Рожен 1” ООД, гр. Пловдив /търговия с хранителни стоки/;
  • „Глобус-Стил” ООД, с. Тополово /шивашко предприятие/;
  • „Есетра Комерс” ЕООД, с. Болярци /рибовъдно стопанство/;
  • „ПЕ-ЕМ” ООД, с. Сенокос, Варна /кланица/;
  • „Ник Груп” ЕООД, гр. Пазарджик;
  • „2 А” ЕООД, гр. Пловдив /търговия с хранителни стоки/;
  • „Братя Томови” АД, гр. Попово /кланница и транжорна/;
  • „Любекс” ООД, гр. Асеновград /цех за бутилиране на олио/.

Галерия

Техно ЕРГ

“ТЕХНО ЕРГ” ООД

тел./факс: 032/ 670 241, моб.: 0898 72 83 43; 0898 72 83 30 ;

e-mail:technoerg@abv.bg

www.technoerg.com

Управител „Техно ЕРГ” ООД: инж. Георги Рабетов