Темел 2 ООД   ( Visit Website )

Темел 2 ООД

Геодезията е наука без която не може да бъде осъществен и най-добрият строителен проект. Геодезистите са инженерите които осъществяват връзката между реалната земна повърхност и чертожната дъска.

Темел 2 ООД

Геодезията е наука без която не може да бъде осъществен и най-добрият строителен проект. Геодезистите са инженерите които осъществяват връзката между реалната земна повърхност и чертожната дъска.

Темел 2 ООД

Геодезията е наука без която не може да бъде осъществен и най-добрият строителен проект. Геодезистите са инженерите които осъществяват връзката между реалната земна повърхност и чертожната дъска.

Презентация

Темел 2 ООД

 „ТЕМЕЛ 2“ ООД е геодезическа фирма предлагаща геодезически услуги в областта на проектирането, строителството и дейностите по кадастъра.

Геодезията е наука без която не може да бъде осъществен и най-добрият строителен проект. Геодезистите са инженерите които осъществяват връзката между реалната земна повърхност и чертожната дъска.

    „ТЕМЕЛ 2“ ООД е геодезическа фирма предлагаща геодезически услуги в областта на проектирането, строителството и дейностите по кадастъра.

    „ТЕМЕЛ 2“ е с дългогодишен опит в геодезията и разполага с висококвалифицирани  специалисти, притежаващи  необходимите  лицензи по ЗУТ и ЗКИР за извършване на всички геодезически дейности.

         Политиката ни  е да предлагаме пълен спектър от качествени геодезически услуги на коректни за клиента цени в удолетворяващи го срокове.

      Фирмата разполага с геодезически инструменти, оборудване от последно поколение и офис техника, осигуряващи висока точност на измерванията и последващата им обработка.

 

Проекти

   Специалисти от „ТЕМЕЛ 2“ извършват геодезически услуги по искане, както на частни инвеститори така и на общини,  по-значими обекти от които са следните:
       - ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС  „THE MALL“ – трасиране, контролни заснемания на  изпълнението на конструктивните елементи на обекта, количествени сметки;
       - ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ НА ГР. СОФИЯ, ЮЖНА ДЪГА – трасиране, контролни заснемания на   изпълнението, количествени сметки;
       - АЛФА БИЗНЕС ПАРК – трасиране, контролни заснемания на изпълнението на конструктивните елементи на обекта, количествени сметки;
       - ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР БАНКЯ – КАКАЧ с дължина 7,5 км. – трасиране, контролни заснемания на изпълнението, количествени сметки, нанасяне в Кадастъра;
       - РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РИЛСКИЯ ВОДОПРОВОД – трасиране, контролни заснемания на изпълнението, количествени сметки, нанасяне в Кадастъра;
       - ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЛЯВ ВЛАДАЙСКИ КОЛЕКТОР с дължина 4 км. – трасиране, контролни заснемания на изпълнението, количествени сметки, нанасяне в Кадастъра;
       - ПАРК „СВЕТА ТРОИЦА” –вертикално планиране, изготвяне на количествени сметки, трасировъчен план;
       - ГРАДИНКАТА НА ЦЪРКВАТА „СВЕТА СОФИЯ” – вертикално планиране, изготвяне на количествени сметки, трасировъчен план;

 

Темел 2 ООД Темел 2 ООД Темел 2 ООД
     
Темел 2 ООД Темел 2 ООД Темел 2 ООД

Дейности

 „ТЕМЕЛ 2“  предлага геодезически услуги в областта на проектирането, строителството и дейностите по кадастъра, в това число:        

  •      Геодезически заснемания     
  •      Трасиране
  •      Изработване на трасировъчни планове  
  •      Трасиране на граници на поземлени имоти      
  •      Трасиране на сгради и на други инженерни съоръжения
  •      Трасиране на подробни точки от конструктивните елементи на обекта
  •      Контрол на строителните работи и изготвяне на екзекутиви       
  •      Разделяне на поземлен имот. Делба.        
  •      Обединяване на поземлени имоти 
  •      Вертикално планиране 

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Темел 2 ООД
0882 53 22 56
Геодезия

гр. София, ул."Мизия" 1

temel2@mail.bg

Темел 2 ООД