Частна немска гимназия Веда   ( Visit Website )

 • Частна  немска гимназия"Веда"е наследник на традициите на Частно основно училище и Детска градина "Веда"
 • Чуждоезиковото обучение на учениците/немски и английски език/ е насочено към получаване на международно признати дипломи и сертификати-SprachdiplomII,TestDaF и CambridgeCertificate
 • Гимназия"Веда"е DSD-Schule.Тя оторизирана от Немското културно министерство да провежда обучение за получаване на Sprachdiplom II-сертификат за владеене на немски език, валиден за прием във всички немски университети.
 • Дейноста на училището е тясно свързана със Службата за обучение по немски език към Посолството на Федерална република Германия
 • Учениците от Частна гимназия "Веда"се отличават със солидна подготовка,отлично владеене на чужди езици,амбиция,умение за комуникация,работа в екип и многостранно личностно развитие
 • Във "Веда"функционира"Електронно училище"чрез което родителите получават ежеседмично информация за оценките, отсъствията на учениците и за събитията от живота на училището
 • За подрастващите се грижат лекар, психолог,логопед
 • Гимназия"Веда" има Договор за образователно сътрудничество с НБУ, според който ученици на гимназията се приемат с предимство директно в трети семестър на програма "Германистика"
 • Всички ученици, завършили Частна гимназия "Веда"са продължили своето образование във висши учебни заведения в България, Германия, Австрия. Швейцария, Дания и Китай

 • Специализирано училище за ранно чуждоезиково обучение,подпомагано от Посолството на Федерална република Германия като основна част от DSD-Schule Weda
 • Училище "Веда" е част от инициативата PASCH,чрез която германското правителство подпомага популяризирането на немския език,култура наука и икономика в специализирани училища от цялия свят
 • Ранно двуезиково обучение по природознание, история,физика, химия и музика
 • Задължително явяване на изпитите по немски език за деца/Fit in Deutsch/, организирани от Гьоте  институт
 • Участие в международни образователни проекти
 • Кръжок по журналистика,изобразително и приложно изкуство,готварство/на немски език/хор класове по пиано, танци, шах,айкидо,фектовка,плуване и др.
 • Електронно училище" за връзка с родителите
 • Лекар,психолог,логопед
 • Транспорт/ от врата до врата/
 • Специализирано вегетарианско и био-меню за желаещите

ВАЖНО:
В училище "Веда" се приемат първокласници и петокласници, които не са изучавали немски език до момента.

 • Основна част на образователния комплекс "ВЕДА"
 • Авторска учебна програма на 14-годишен опит в равното чуждоезиково обучение.
 • Квалифицирани български и германски преподаватели.
 • Базово учебно заведение СУ Св. Климент Охридски от десет години.
 • Използване на богатството на българския фолклор в обучението.
 • Природосъобразност и екологична насоченост- приоритети във възпитателната работа.
 • Занимания по модерен балет, народни танци, пиано, театрална група(на немски език), йога, фехтовка, плуване, ски и др.
 • Родителите могат да разчитат на психолог, логопед. лекар и добре организиран транспорт.
 • Специално вегетарианско и био-меню за желаещите.
 • Учебно възпитателната система на Частна детска градина "ВЕДА" изгражда здрава основа за бъдещето парвитие на всяко дете.
 • ЧДГ "ВЕДА" разполага с ЯСЛЕНА ГРУПА за деца от 1,6 до 3-годишна възраст.

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

Частна немска гимназия Веда
Частна немска гимназия Веда
Валентина Денчева - 0899 889 596
Училища 
гр.София, ул.Марин Д. Христов 18
info@vedabg.com

Контакти

ЧАСТНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК "ВЕДА"

Адрес: гр.София1233, ул.Марин Д. Христов 18

тел./факс: 02/931 14 67

GSM: 0887 754 479,0894 685 870

Директор: Валентина Денчева - 0899 889 596

E-mail: info@vedabg.com

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК "ВЕДА"

Адрес: гр.София 1220,ул."Мърквичка"1

тел./факс:02/931 14 67

GSM: 0887 754 479,0894 685 870

Директор: Валентина Денчева - 0899 889 596

E-mail: info@vedabg.com

ЧДГ "ВЕДА" разполага с ЯСЛЕНА ГРУПА за деца от 1,6 до 3-годишна възраст.

Адрес: гр.София 1220, ул "Марин Д. Христов" No 5

тел./факс:02/931 14 67

GSM: 0887 754 479,0894 685 870

Директор: Валентина Денчева - 0899 889 596

E-mail: info@vedabg.com