Архитектурно бюро 4ПЛЮС

 • Архитектурно бюро 4ПЛЮС

  4ПЛЮС АРХИТЕКТИ

  Изготвянето на проекти за сгради и съоръжения с висока архитектурно – художествена стойност.

 

4ПЛЮС 

Архитектурна кантора “4ПЛЮС ” е създадено с цел изготвянето на проекти за сгради и съоръжения с висока архитектурно – художествена стойност. В състава му влизат 4 /четири/ активно работещи архитекти с пълна проектанска правоспособност и около 30 /тридесет/ сътрудници от различни специалности.

Архитектурният екип е изготвило множество проекти с огромно високо качество и с отлични технико-икономически показатели. Разполагаме с голям творчески потенциал, защото екипът ни е съставен от професионалисти с богат опит и новаторски идеи. В дейността си залагаме на баланс между визия и функция.

Услуги

Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХ предлага следните услуги:

 • КОНСУЛТАЦИИ
 • ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ
 • ПРОЕКТИРАНЕ
  • проектиране на сгради и съоръжения
  • градоустройство
  • инфраструктура и благоустрояване
  • преустройства и реконструкции промяна на предназначението на проект
  • схеми за поставяне на преместваеми обекти
  • схеми за поставяне на рекламно-информационни елементи
 • АВТОРСКИ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
 • КОЛИЧЕСВЕНИ И СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ
 • Проектиране на жилищни, обществени сгради
 • Промишлени сгради
 • Изготвяне на подробно устройствени планове
 • Реализиране на инвестиционни проекти
 • Подробно устройствени планове ПУП
 •  

Архитекти Пловдив