Асет Акаунт ЕООД

 • Асет Акаунт ЕООД

  Асет Акаунт ЕООД

  Консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане.

Асет Акаунт ЕООД

Асет Акаунт ЕООД

Безплатна консултация, включваща:

 • Трудови и извънтрудови правоотношения;
 • Данъчни консултации;
 • Легална данъчна оптимизация;
 • Консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане.

Счетоводни услуги:

 • Текущо обработване на счетоводните документи спрямо Националните и Международни Счетоводни Стандарти;
 • Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението;
 • Водене на ТРЗ и ЛС

Административни услуги:

 • Регистриране на фирми;
 • Регистриране на фирми по ДДС;
 • Издаване на ПИК
 • Данъчна регистрация на чуждестранно лице и получаване на номер на чужденеца

Данъчни консултации Бургас

Карта