Адиантус ООД

 • Адиантус ООД

  Адиантус ООД

  Адиантус ООД има за цел да предостави на потребителите голям набор от услуги, свързани с ландшафтната архитектура и благоустройството. В това натоварено и изпълнено с напрежение ежедневие всеки човек има нужда от разтоварване и релакс.

 • Адиантус ООД

  Адиантус ООД

  Адиантус ООД има за цел да предостави на потребителите голям набор от услуги, свързани с ландшафтната архитектура и благоустройството. В това натоварено и изпълнено с напрежение ежедневие всеки човек има нужда от разтоварване и релакс.

 • Адиантус ООД

  Адиантус ООД

  Адиантус ООД има за цел да предостави на потребителите голям набор от услуги, свързани с ландшафтната архитектура и благоустройството. В това натоварено и изпълнено с напрежение ежедневие всеки човек има нужда от разтоварване и релакс.

Адиантус ООД

Адиантус ООД

Адиантус ООД има за цел да предостави на потребителите голям набор от услуги, свързани с ландшафтната архитектура и благоустройството. В това натоварено и изпълнено с напрежение ежедневие всеки човек има нужда от разтоварване и релакс. Нашата идея е да създадем за потребителите място, където те да се откъснат от забързаната и еднообразна атмосфера.

Услугите, които се предлагат могат да се класифицират по следния начин:

 • Професионални консултантски услуги
 • Ландшафтно проектиране
 • Ландшафтно строителство
 • Ландшафтно поддържане
 • Покривно озеленяване и вертикални стени
 • Защита на парковите растения
 • Декоративни водни площи
 • Декоративни настилки и плочопътеки
 • Скални кътове
 • Поливни системи
 • Паркови и дворни архитектурни елементи и декоративни елементи
 • Градинско осветление
 • Машиносмени и др.

Адиантус ООД

Проектиране на зелени площи от 1.20 лв. / м2 за обекти над 100м2. За обекти до 100м2, цената за проектиране е фиксирана - 100лв.

Проектирането е комплексна дейност, която включва следните етапи:

 • Заснемане на терена

Заснемането на терена е част от предпроектните проучвания. То дава детайлна информация за актуалното състояние на терена. След анализа на даденостите на обекта може да се пристъпи към самото проектиране.

 • Изготвяне на идейно – дендрологичен проект

Идейно-дендрологичният проект дава цялостната концепция за изграждане на обекта. В него се съчетават художествения дизайн с изискванията на клиента. Целта му е да създаде връзката, както интериор – екстериор, така и свързването на целия обект с околната среда. Зелените площи са сложни и динамични организми, в които определящи при пространственото изграждане и структуриране са растенията. От голямо значение е балансът и взаимната връзка между растителните и архитектурните обеми. Затова е необходимо много добро познаване на морфологичните и биологични особености на растенията. Избират се растения, които ще красят вашата градина през всеки месец и ще създават определени акценти през различните сезони.

 • Изготвяне на проект за вертикално планиране

Изготвянето на проект за вертикално планиране осигурява свързването на терена с проекта за озеленяване. Планират се алеите и площадките, а при необходимост – стълбища и подпорни стени.

 • Изготвяне на посадъчна схема и трасировъчен проект

Това са работни проекти, които спомагат изпълнението на всяка една зелена площ. Трасировъчният проект дава координатите за нанасянето на трасетата на алеи, площадки, стълбища и др. архитектурни елементи на самия терен, а посадъчната схема уточнява местата, количеството и вида на растенията, които се предвижда да бъдат засадени.

 • С изготвянето на проекта се взимат основните решения за това какви материали ще се използват и в какви срокове ще се работи.

Едва след като се премине през всички етапи на проектирането може да се пристъпи към изграждането.

Озеленяване Разлог

Карта