Адвокатска кантора Димитър Димитров

  • Адвокатска кантора Димитър Димитров

    Адвокатска кантора Димитров

 

Адвокати Велико Търново

 

В днешно време всеки от нас се сблъсква с проблеми от всякакъв тип, някои от който налагат консултация с добър адвокат.

Изборът на такъв е труден, но ако е правилен, това гарантира сигурен успех.

Предлагам на своите клиенти висококвалифицирано юридическо обслужване и консултации на български и чуждестранни граждани и юридически лица във всички области на правото. При съвместната ми работа, спазвам пълна конфиденциалност и максимална защита на Вашите права и интереси.

В работата си се ръководя от няколко основни принципи, а именно: коректност, професионализъм, лоялност, конфиденциалност и експедитивност. Към всеки казус подхождам с индивидуален подход в зависимост от конкретната ситуация, като своевременно Ви информирам за извършените действия и предстоящите такива.

За всяка стъпка взимам под внимание Вашето мнение, и така стигаме до съвместно взимане на решения.

Завърших специалност „Право“ в Юридическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново през 2008г. Същата година придобих юридическа правоспособност.

В Адвокатска колегия - гр. Велико Търново се вписах и положих клетва през месец март 2014 г.

Преди да се  впиша като адвокат съм работил повече от 10 години в системата на МВР като разследващ полицай.

През 2006 г завърших курс в УНСС - София, където придобих професионална квалификация по "Медиация - извънсъдебни способи за разрешаване на спорове". Вписан съм в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

В практиката си ежедневно се сблъсквам с различни проблеми, за решаването на които понякога се изискват специални знания и умения, а законодателството в България търпи чести допълнения и динамични изменения. Старая се във всеки един момент да съм в крак с новостите и промените, като постоянно се усъвършенствам професионално, воден от желанието да Ви предложа висококачествено юридическо обслужване и да задоволя напълно Вашите потребности.