Агро Тера Груп ЕООД

  •  Агро Тера Груп ЕООД

    Агро Тера Груп ЕООД

    Фирмата е регистрирана в Търговския регистър считано от 28.11.2008г.. Фактически дейността започва от 2009г.. Фирмата е регистриран земеделски производител...

 Агро Тера Груп ЕООД

Агро Тера Груп ЕООД

Фирмата е регистрирана в Търговския регистър считано от 28.11.2008г.

Фактически дейността започва от 2009г..

Фирмата е регистриран земеделски производител.

Фирмата обработва земеделска земя в размер на 5000 дка. в землищата на гр. Враца и селата: Алтимир, Търнава, Ботево, Веслец, Мраморен.

 

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ : ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА НА НЕПРЕРАБОТЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ.

Отглежда следните култури: пшеница, царевица и слънчоглед.

Фирмата разполага със собствена складова база, техническо и кадрово обезпечение за осъществяване на дейността.

ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩАТА НА:

С. ТЪРНАВА , С. АЛТИМИР - ОБЩ. БЯЛА СЛАТИНА, ОБЛ. ВРАЦА

С. ВЕСЛЕЦ, ОБЩ. ВРАЦА, ОБЛ. ВРАЦА

С. БОТЕВО, ОБЩ. ХАЙРЕДИН, ОБЛ. ВРАЦА

 

Тази фирма е регистрирана на следните места: