Агропласмент 92В АД

 • Агропласмент 92В АД

  Агропласмент 92В АД

  Отглеждане, гушене и клане на водоплаващи птици, производство на патешки дроб и месо, патешки субпродукти и производство на механично отделено месо.

 

Агропласмент 92В АД

Гъшата кланица се намира в гр. Добрич, на Околовръстен път Добротица. Производството е разпределено в подходящи за целта отделни помещения: рампа за разтоварване на живите птици, кланична зала, зала за кланична дообработка, зала за разфасовка, опаковъчна зала, експедиция на готовите продукти, които отговарят на високите европейски изисквания. Разполага с шест хладилни камери, обособени за съхранение на суровина и готов продукт според технологията на производство от -35° до + 4° С.

Кланицата притежава още регистрации като обекти:

 • Предприятие за храна за домашни любимци - Суровата храна за домашни любимци се произвежда от Странични животински продукти от 3 категория - крака, глави, кожи от шийки, метакарпални и дигитални кости на патици, употребява се като сурова храна само за домашни любимци и е негодна за консумация от човека. Тя преминава процес бързо замразяване с цел да се осигури запазване на продукта.
 • Техническо предприятие за перушина - Мокро скубаната перушина се изсушава и е предназначена за износ за държави от ЕС. Тя служи за суровина за предприятия, в които допълнително се преработва.

Ръководството на „АГРОПЛАСМЕНТ - 92 - В АД” е разработило своята политика по качеството и безопасност на продукта, като средство за управление на фирмата с цел подобряване на вече постигнатите резултати.

Усилията са насочени в следните направления:

 • Непрекъснато проучване и удовлетворяване на настоящите и бъдещи изисквания и очаквания на клиентите.
 • Мотивиране на служителите за по-ефективна работа;
 • Поддържане и постоянно подобряване на системата за управление на качеството и безопасността на продукта;
 • Повишаване на качеството на продукта и предлаганите услуги и ограничаване на рекламациите, а при наличието на основателни такива, предприемане на своевременни и адекватни действия за компенсиране на клиента;
 • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;
 • Вземане на оперативни решения, основани на факти за постигане на баланс между параметрите желано/възможно;
 • Спазване на актуалната нормативна база и други изисквания, възприети от организацията;
 • Спазване на въведените инструкции за хигиена и мониторинг в системата за самоконтрол;
 • Въвеждане и актуализиране на добри производствени практики;
 • Утвърждаване и повишаване на заетия местен пазарен дял и разширяване на експортния пазар;

Главният приоритет на фирмата е качеството и безопасността на продукта. От 25.11.2008г вече е факт сертифицирането на системата за управление на „Агропласмент -92- В” АД съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 за дейностите: Клане на водоплаващи птици, добив на патешки дроб и месо, патешки субпродукти и производство на механично отделено месо.

За нас е от изключително значение, че можем да контролираме всички Контролни точки на производствения процес. Чрез разработената Вътрешна Мониторингова Програма фирмата провежда самоконтрол на готовата продукция, хигиената и водата от собствения водоизточник.

 

Тедди-Ком ООД

гр. Стара Загора ул. "Св.Княз Борис" №41

Тедди-Ком ООД

Тедди-Ком ООД | Свинеферми Стара Загора се намира в с. Оряховица, обл. Стара Загора. Основната дейност на свинекомплекса е производството на елитни породи свине и продукти от свинско месо.

Месарница При Кирето

София, бул Христо Ботев 38 Б

Месарница При Кирето

Месарница При Кирето - продажба и доставка месо и месни продукти София. Днес модата на малките месарници се връща с пълна сила въпреки тоталното навлизане на търговските вериги в живота на столичани.Тази фирма е регистрирана на следните места: