Екипът ни притежава културата да съпътства търговски 
компании и производители при превозването на големи обеми
товари. Нашите специалисти разполагат с интензивен
дългогодишен опит в сферата на товарния превоз и логистиката.
Те прилагат тези знания успешно, за да постигнат четири
основни цели: скорост, икономичност, прецизност и
безопасност. стремеж е винаги да предлагаме най-добрите
услуги на своите клиенти

Алендарови и Сие извършва транспортно -
спедиторска дейност на територията на
Република България и страните от Евро
зоната.Бърз и надежден транспорт.Ние сме главен
превозвач на Винпром Дамяница. Разработваме 
оптимални транспортни схеми съобразени с изискванията на клиентите си.