Продукти и услуги

 • Производство на инструментална екипировка

  Ние Ви предлагаме комплексно решение за алуминиеви детайли,необходими за Вашата дейност. 1.Производство на инструментална екипировка ­-компютърно моделиране – по предоставен детайл или чертеж се създава триизмерен модел на изделието. -CAD проект – от одобрения модел се изеършва конструиране на кокили,кутии за пясъчни сърца или модели в зависимост от конкретните изисквания. -CAM програми за CNC машини. - изработка на модели и кокили ( кооперирано)

  2.Алуминиеви отливки – изработват се от алуминиеви сплави по EN 1706
  а)кокилни отливки – тегло от 0.05 до 3 кг,дребно и средно серийно производство.Производствен месичен капацитет 3 тона.
  б)алуминиеви отливки в зема до 10 кг - единично и дребно – серийно производство.
  в)алуминиеви отливки в земя от 10 до 30 кг – единично производство.

 • Нашата мисия

  Основната ни цел е поддържане на високо качество на продукцията ,което да отговаря на всички изисквания на европейските стандарти.Алуминиевите сплави, с които работим са изпълнени по EN1706 .От 2003 г. Фирмата изработва отливки за машинни възли, които се изнасят в Германия, Великобритания, Италия, Гърция и други.

  Our Clients