Ан Мари

 • Ан Мари

  Ан Мари

  Ние вече 14 години обучаваме, като използваме съвременни и иновативни методи за обучение на възрастни.

 

Ан Мари

Ние вече 14 години обучаваме, като използваме съвременни и иновативни методи за обучение на възрастни. Нашите курсове и обучения са с практическа насоченост и имат за цел да подпомогнат намирането на работа и кариерно развитие на хората.

В нашите компютърни курсове използваме  интерактивни методи за обучение, като метода СЛУШАМ, ГЛЕДАМ, ПРАВЯ дават възможност на хората, посетили нашите курсове и обучения да получат трайни умения и знания, които да прилагат пряко в своята работа.

Обученията ни са модерни, различни и индивидуални съобразени с нуждите на клиентите и техните бизнеси. Няма матрица за продажбите, която да е добра за всички. Всеки бизнес е различен, затова и всяко обучение е специфично и съсредоточено върху нуждите на конкретния клиент. Ние използваме модерни методи за обучение, които провокират творчество, споделяне на идеи и практики, сплотяване и изграждане на мислещи и можещи хора и екипи.

Семинарите, които правим са за личностно развитие и израстване. Те помагат на търсещите хора, да намерят своите отговори за кариерата, живота си, работа, личните отношения.

Използваме метода на приказките от нашето детство, които ни дават възможност да погледнем по нов и различен начин на живота си. Провокират ни към творческо мислене и търсене на нетрадиционни начини за справяне с живота ни.

Компютърни курсове София

В нашите семинари използване нови и различни методи с цел осъзнаване и развитие на собствената ни личост и кариера.

Как да бъдем щастливи на работното си място и да намерим това, което ни харесва да работим?

КАК да спечелим интервю за работа, когато нямаме трудов опит и подходящо образование?

Как да се ориентираме на новото работно място, така че да не попадаме под влияние на групички или отделни личности?

КАК да открием силните си страни и да ги използваме успешно?

Как да се освободим от страховете и комплексите си, за да бъдем щастливи.

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОДАЖБИ

Специализирани продуктови обучения на лекарствени средства и медицински консумативи, на алкохол, цигари, кафе, на банкови и други бизнес услуги, продажби по видове клиенти

Продажби на ключови клиенти, в магазин, чрез дистрибутор

ОБУЧЕНИЯ ПО КОМУНИКАЦИЯ

Специализирани:

 • Комуникация при преговори
 • по телефона
 • с клиенти и доставчици
 • Междуличностни
 • работни служебни отношения
 • комуникация с подчинени и ръководители

АДМИНИСТРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

 • Ефективния бизнес асистент
 • Организация и комуникация на работното място
 • Бизнес етикет

Други специализирани обучения спрямо нуждите и изискванията на клиента и вида бизнес.

В нашите обучиения се използват реални ролеви казуси от бизнеса, интерактивни методи, които постигат разчупване на модела ПРАВЯ стъпка 1 , 2 ,3 и клиента купува. Чрез провокиране на творческо мислене и подход към клиента за постигане на високи и постоянни резултати, които не се влияят само от ниските цени.

Компютърни курсове

Компютърни умения за работа в офис – базов курс, който дава възможност да усвоите умения и знания необходими за работа в офис или шоу рум. Съставяне и оформяне на различни видове документи, изготвяне на различни таблици, справки и графики в Excel презентации, електронна поща, графици, организиране на работното място.

Компютърни умения – комбинация от програми WORD+EXCEL, WORD+EXCEL+POWERPOINT, OUTLOOK INTERNET избор на една или няколко програми. Включени са много практически задачи за работа на компютър – създаване на шаблони на документи, брошури, писма други документи, таблици, графики, презентации.

Складова програма – обучение  на складова програма Микроивест склад ПРО. Базово обучение за работа със складова програма, въвеждане на стоки, клиенти, издаване на фактури, изготвяне на различни видове плащания.

Бизнес английски – мултимедиен курс за класически бизнес английски. Видео уроци, свързани с реалния живот на една фирма, - ситуации за продажби, реклама, производство, упражнения, граматика, речник.

Компютърни умения за комуникация – инсталиране и работа със SKYPE, търсене на информация в INTERNET, електронна поща, създаване, получаване и изплащане на E-mail с прикачени файлове, качване и сваляне на снимки, създаване на профил и комуникация в Facebook.