Акваметал ЕООД

  • Акваметал ЕООД

    Акваметал ЕООД

    Единствена в страната притежава цялостна Американска технологична линия за производство на безшевни улуци, водосточни тръби и колена за тях.

 

Акваметал ЕООД

Акваметал е търговска марка, наложила се на българския пазар с нови материални и най-нови технологични решения.

Основно производство на Акваметал са покривни водоотвеждащи системи от метал.
Единствена в страната притежава цялостна Американска технологична линия за производство  на   безшевни улуци, водосточни тръби и колена за тях.
Аксесоарите обслужващи водоотвеждащите системи са изработени в САЩ.

Предимство в технологичните решения на Акваметал е факта, че произвежданите улуци  нямат  ограничения  в дължината, могат да се изтеглят  направо  на строителния обект, а водосточните тръби са със стандартизирани дължини от
3 метра.

В своята дейност Акваметал се ориентира към комплексно и качествено обслужване изискванията на всеки потенциален клиент. В този смисъл Акваметал отделя сериозно внимание на партньорските си взаимоотношения със сродни фирми, предлагащи продукти обслужващи цялостно покривните конструкции

Политиката  на  Акваметал  в переспектива  е насочена към внедряване на авангардни технологични  линии за производство на водоотвеждащи  системи,  непознати  на българския  пазар,  с  цел  задоволяване изискванията  на  всеки  потенциален   потребител. 

 

Продукти

Акваметал изработва американски безшевни улуци с профил тип „Корниз”, водосточни тръби и колена за тях. Използваните материали са алуминиева сплав, поцинкована ламарина с полимерно покритие, обикновена поцинкована ламарина и медна ламарина.

Аксесоарите, обслужващи водоотвеждащите системи са оригинална американска изработка. Улуците могат да се произвеждат с дължина без ограничение, за което се използва мобилна машина и изработката е възможна направо на обекта. Закрепването на улуците се извършва без видими крепежни скоби.

БЕЗШЕВНИ УЛУЦИ ТИП „КОРНИЗ”

Характерно за улука е уникалния начин на закрепване (с вътрешни скрити скоби), архитектурен профил, неограничена дължина, бърз и лесен монтаж. Улуците се произвеждат от рулонна ламарина чрез калибрована машина с възможност за производство на улука на самия обект.

Улуците на Акваметал са съвместими с класически и битумни керемиди, метални сандвич панели и всички останали видове покривни покрития.

Възможност за изготвяне от:

  • поцинкована ламарина
  • поцинкована ламарина с полиестерно покритие (цветове по RAL)
  • медна ламарина
  • алуминиева ламарина с цветно покритие

 

ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ

Акваметал е внедрила в своето производство поточна линия за производство на водосточни тръби кръгли и с правоъгъно сечение, с уникален дизайн и със стандартизирани дължини от 3 метра.