АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД   ( Visit Website )

АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД се занимава с изграждане на жилищни и административни сгради, ваканционни селища, реконструкции на сгради, инфраструктурни обекти, ремонти и довършителни работи.

АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Дружеството строи по класическия изпитан метод на монолитното строителство, като същевременно с това прилага съвременни материали и технологии, утвърдени в европейската строителна практика.

АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Нашият труд и нашите идеи са посветени на нашите клиенти.

Презентация

АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Строително дружество “Артстрой Инженеринг” ООД започва дейността си през 2004г. с идеята да предложи на пазара на недвижими имоти в България и чужбина, комплексен продукт от строителен инженеринг и инвестиционна дейност – от закупуването или договарянето на терена, през пълно проучване и работно проектиране, до изграждане на сградата в напълно завършен вид.

 

Дружеството се занимава с изграждане на жилищни и административни сгради, ваканционни селища, реконструкции на сгради, инфраструктурни обекти, ремонти и довършителни работи. Разполага със складови и производствени бази, строителна техника, инвентар, транспортни средства, които позволяват комплексно да се обхванат всички видове строителни дейности. Дружеството работи с опитен управленски и инженеринг екип, както и с постоянен състав от над 100 висококвалифицирани строителни работници в специализирани бригади.

 

Дружеството строи по класическия изпитан метод на монолитното строителство, като същевременно с това прилага съвременни материали и технологии, утвърдени в европейската строителна практика. Успешното съчетание между традиционни технологии и модерни и качествени материали позволява изпълнението на всички видове строително-монтажни и инсталационни работи в минимални срокове и с високо качество. Благодарение на дългогодишните партньорски връзки с производители и доставчици на български и вносни материали, “Артстрой инженеринг” ООД предлага на клиентите си краен продукт с европейско качество и отговарящ на всички съвременни изисквания.

 

Работата на ръководството и целият екип на фирмата, контактите с доставчици и клиенти, се основават на принципа ЛОЯЛНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ.

 

Услуги

Проучване и проектиране - Проучването е първият етап в строителния процес и е свързан с установяване на основните параметри на терените за строителство, а именно: статут на собствеността, изясняване на засроителните и регулационни планове, показатели на допустимо застрояване, инфраструктурни показатели, възможности за реализация на конкретни инвестиционни намерения, осигуряване на актуална скица и виза за проектиране.
Строителство до "ключ" - Артстрой Инженеринг предлага на своите клиенти комплекен строителен продукт, който в зависимост от изискването на клиента може да бъде издаден в различна степен на завършеност.
Инфраструктурни проекти - Артстрой Инженеринг ООД предлага на своите клиенти изграждане на обекти от национално значение като пътища, канали, водохранилища,складове, транспортни съоръжения, обекти в областта на образованието, здравеопазването и др.
Ремонт и реконструкции - Артстрой Инженеринг ООД извършва ремонти , преустройство и обзавеждане на апартаменти, реновиране и реконструкция на стари жилищни сгради, апартаменти.
Гаранционно обслужване - Фирмата ни осигурява гаранционно и извънгаранционно обслужване на нашите обекти. Гаранционният период започва да тече от датата на издаване на Разрешение за ползване Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта. Всички появили се дефекти и недостатъци по време на гаранционния период се отстраняват от и за сметка на строителя в срок, определен от възложителя, но достатъчен с оглед работите.
Озеленяване и благоустройство - Фирмата ни предлага извършване на озеленяване и парково строителство, както по самостоятелно задание на инвеститор чрез възлагане, така и като неотделима част от благоустрояването на основните ни проекти.

 

Галерия

АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
     
АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
     
АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
     
АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
056/ 842 939; 0899/ 811 181
Строителни фирми
Бургас, ул. Александровска 111

Нашите стандарти

Арт Строй Инженеринг ООД спазва националните стандарти за строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

Във фирмата ни се поддържа висока степен на качество с въведената система за производствен контрол съобразен с европейските изисквания. ISO 9000 e серия от стандарти на Международната организация по стандартизация, регламентиращи управлението на качеството в предприятията. Стандартът гарантира качеството на продукцията.

Най големият актив на нашето дружество са НАШИТЕ КЛИЕНТИ. Основното доказателство за това са клиентите закупили многократно апартаменти и очакващи всеки нов проект. В процеса на строителство даваме възможност на клиентите ни да извършат промени в архитектурната част или вътрешното разпределение на техния апартамент,които могат да бъдат реализирани само ако не противоречат на нормите за проектиране и изграждане на жилищни сгради.