Асансьор МБ 97 ООД ( Visit Website )

Асансьор МБ 97 ООД

Ние сме фирма за доставка, монтаж, ремонт и разширена сервизна поддръжка на асансьори...

Презентация

Асансьор МБ 97 ООД

Ние сме фирма за доставка, монтаж, ремонт и разширена сервизна поддръжка на асансьори. Извършваме доставка и монтаж на нови асансьори, както и ремонти, абонаментна сервизна поддръжка, обновявания на асансьорни уредби на български и чуждестранни производители.

За осигуряване на високото качество на предлаганите сервиз, услуги и бърза реакция при повикване 24 часа в денонощието е създадена специална организация на дейностите.

Фирмата разполага с пет оборудвани сервизни автомобила с необходимия инструментариум и най-необходимите резервни части и консумативи. Организирани са и две работилници за стационарна сервизна работа.

 

Предлагани продукти

При извършване на дейностите по техническа поддръжка и ремонт на асансьорите се влагат висококачествени, надеждни модули и възли, които отговарят на изискваните национални и международни стандарти.

Използваните модули, възли и материали са производство на водещи български и чужди компании.

 

Фирмата извършва и цялостен ремонт и обновяване на асансьорни уредби. Влагат се най-съвременни микропроцесорни управления, както и се извършва цялостен ремонт на подемните механизми и системите. Предлага се и широка гама кабини, елегантни кабинни асансьорни табла и етажни индикатори.

Фирмата разполага с пет сервизни екипа – всеки един от тях с отделен автомобил, оборудван с необходимия инструментариум и най-необходимите резервни части и консумативи. Организирани са и две работилници за стационарна ремонтна работа.

 

 

Услуги

Всичко за ремонта и поддръжката на асансьорите - от доказан и надежден партньор

За осигуряване на високото качество на предлаганите ремонтни услуги и бърза реакция при повикване 24 часа в денонощието е създадена специална сервизна организация на дейностите.

Фирмата разполага с пет оборудвани сервизна автомобила с необходимия инструментариум и най-необходимите резервни части и консумативи. Организирани са и две работилници за стационарна ремонтна работа.

Създаден е денонощен сервизен център за връзка с клиентите.

Предлагат следните типове услуги:

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на нови асансьори, узаконяване и гаранционно поддържане

Извършва се доставка, монтаж, гаранционно поддържане на различни модели асансьорни уредби от български и чужди производители.

Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби

Основно изискване на Главна Дирекция на Инспекция Държавен и Технически Надзор е асансьорните уредби да бъдат на абонаментна сервизна поддръжка, тъй като са поднадзорни съоръжения.

Абонаментната сервизна поддръжка трябва да бъде осъществена от лицензирана фирма (чл.7 ал.1,2,3 от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори), която има разрешително за дейност от Главна Дирекция на Инспекция Държавен и Технически Надзор. В противен случай, при злополука отговорност носи собственикът или ползвателят на уредбата, който не е подсигурил легитимна сервизна фирма.

Абонаментна сервизна поддръжка на асансьорни уредби се осъществява след задължително сключване на договор с клиента и включва следните дейности:

- Задължителни поне три посещения в месеца на обекта (може и повече, в зависимост от статута на сградата – обществено-обслужваща или жилищна).

- Технически надзор, профилактични прегледи и настройки, които са необходими да се поддържа уредбата в техническа изправност.

- Допълнително посещение при спрял асансьор (с дежурства в почивни дни).

- 24-часово аварийно обслужване за освобождаване на заседнали в асансьора пътници.

Извършване на малки, средни и капитални ремонти на асансьорни уредби

Извършват се разнообразни ремонти на различни модели асансьорни уредби от български и чужди производители.

Монтаж и поддръжка на система за контрол на достъп до асансьора и входната врата

Монтира се система за контрол на достъпа, която подобрява охраната и безопасността на сградата. Улеснява се събираемостта на таксите на поддръжка на асансьора и общите части.

За клиенти на фирмата системата може да се изплати разсрочено.

След монтиране на системата включване и изключване на чипове не се заплаща допълнително. Поддръжката е безплатна.

Облекчено събиране на такси чрез посещение на място

Събиране на сумите за абонамент, ремонт, както и издаване на фактури се извършва като представител на фирмата посещава на място обслужвания обект.

 

Цени

Определянето на цена за сервизната поддръжка на асансьор зависи от:

 • типа на асансьора (машина и табло)
 • типа на заключване на вратите
 • от броя на спирките
 • от броя на асансьорите в сградата
 • от трафика на човеко-потока
 • от часовия диапазон на обслужване (от 9.00 –до 18.00 в делничен ден и от 9.00 до 16.00 в празничен ден). При желание от страна на клиента могат да бъдат договорени допълнителни часове.

Цените се определят след посещение на място от представител на фирмата и се описват в приложение към договора за абонаментно обслужване.

Услугите, които влизат в цената на абонаментната такса са:

 • Задължителни поне три посещения в месеца на обекта ( може и повече, в зависимост от статута на сградата – обществено-обслужваща или жилищна)
 • Технически надзор, профилактични прегледи и настройки, които са необходими да се поддържа уредбата в техническа изправност
 • Допълнително посещение при спрял асансьор (с дежурства в почивни дни)
 • 24 часово аварийно обслужване за освобождаване на заседнали в асансьора пътници
 • Гресиране на повдигателен механизъм, отклонителна конструкция и обтегачна тежест
 • Демонтаж на спирачен електромагнит, смяна на бобина и монтаж
 • Демонтаж, смяна на феродо и монтаж на спирачни части
 • Демонтаж , смяна на бобина и монтаж на електромагнитна отбивачка
 • Демонтаж и монтаж на контактори
 • Контрол и регулиране на контакти предпазен праг, предпазна летва и разхлабено въже;
 • Почистване машинно помещение и покрива на кабината
 • Регулиране на спирачки
 • Регулиране на плъзгачи на кабина и противотежести
 • Регулиране на крайни спиркови датчици
 • Регулиране на магнити, магнитни датчици и точно спиране
 • Регулиране на фотозавеса и фотоклетка
 • Регулиране на буферно устройство (диктатор) на вратите
 • Ремонт/смяна и регулиране на Г контакти на вратите
 • Ремонт/смяна и регулиране на контакти заключалки
 • Смяна на автоматични предпазители
 • Ремонт/смяна на контактна група на контактор.
 • Ремонт/смяна на контактна група на релета РАУ
 • Смяна основа на предпазител
 • Смяна на термична защита
 • Смяна на свързващи клеми
 • Ремонт/смяна на трансформатори
 • Смяна на спирачни съпротивления
 • Смяна на водачи и носещи ролки на автоматични врати
 • Смяна плъзгачи на кабина
 • Смяна плъзгачи на контратежести
 • Смяна на електрически лампи в кабината и контролни лампи на бутоните
 • Смяна стъкла на шахтни врати
 • Смяна буферни устройства на вратите
 • Смяна и центровка на магнитни датчици
 • Смяна и центровка на флагове за магнитни датчици
 • Смяна на бутонни елементи
 • Смяна бутонни шапки на бутоните
 • Смазване релсов път на кабина и противотежести
 • Смяна масло на повдигателен механизъм.

Цената на материалите и консумативите се заплаща отделно.

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Асансьор МБ 97 ООД - София

Асансьор МБ 97 ООД - София

0898 446 724 / 0898 682 077

София, бул. Гоце Делчев 7

Списък на някои наши клиенти

Към сайта на Държавна агенция 'Държавен резерв и военновременни запаси' Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" гр. София, ул. Московска No 3
Към сайта на Българската търговско-промишлена палата

Българска търговско-промишлена палата

гр. София, ул. Искър No 9
Към сайта на Агенцията по заетостта Агенция по Заетостта гр. София, бул. Дондуков No 3
Към сайта на Информационно обслужване АД Информационно обслужване АД гр. София, ул. Панайот Волов No 2