ЕТ Атанас Кузмов   ( Visit Website )

ЕТ Атанас Кузмов

ЕТ "Атанас Кузмов е с предмет на дейност - дърводобив, преработка и търговия на дървен материал. Фирмата е основана през 2000г.

 

ЗНАЧЕНИЕ НА ДЪРВЕСИНАТА

Дървесината е не само една от най-старите и най-лесно обработвани суровини, но и по стойността си е една от най-важните за човечеството. Понастоящем използваната дървесина в света надхвърля по стойност производството на въглища с около 60%, а на стоманата и земн масло със 100%. Дървесината е универсална суровина за задоволяване на различни потребности на човечеството в еднаква степен както в естествен вид, така и след подобряване на свойствата й или след преработване. С намаляване на значението на дървесината като строителен материал и енергиен източник се увеличава значението й като суровина за производството на плочи и за химичната промишленост. Областите, в които се използва дървесината, могат да се разделят грубо на 4 главни групи: а) употреба на дървесината в естествено състояние; б) употреба на дървесината след подобряване на нейните свойства, но при запазване на строежа й; в) употреба на дървесината при разрушаване на нейния строеж с превръщането й в трески или влакна и образуването на нови материали; г) употреба на дървесината в химичната промишленост и като гориво, при което нейният строеж се разрушава от химикалите или топлината. Много е трудно да се даде оценка за бъдещото значение на дървесината като суровина.

Продукти

  Дебелина Ширина Дължина
Иглолистни заръбени дъски  I–во к-во     3 и 4 м
Иглолистни заръбени дъски  I–во к-во от 30¸100 мм. от 140¸300 3 и 4 м
Иглолистни заръбени дъски  I–во к-во от 20¸25 мм от 100¸200 3 и 4 м
       
Иглолистни заръбени греди I–во к-во 80/80; 80/10; 100/100;   3 и 4 м
Иглолистни заръбени греди I–во к-во 100/120; 120/120;    
Иглолистни заръбени греди I–во к-во 140/140; 160/160;    
Иглолистни заръбени греди I–во к-во 60/80; 80/80; 80/100;    
Иглолистни заръбени греди II-ро к-во 100/100;    
Иглолистни заръбени греди II-ро к-во 50/100; 60/120;    
Иглолистни ребра 50/100; 60/120;    
       
Иглолистни кофражни дъски от 25 мм от 80¸200  
Игл.късометражни кофражни. дъски от 25 мм от 80¸200  
       
Летви 30/50; 25/30    

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

ЕТ Атанас Кузмов - Чепеларе
ЕТ Атанас Кузмов - Чепеларе
0887/ 67 88 90
Дървен материал
гр. Чепеларе,

 

ЕТ Атанас Кузмов - Чепеларе
ЕТ Атанас Кузмов - Чепеларе
ЕТ Атанас Кузмов - Чепеларе