Румениге 2006

  • Румениге 2006

    Румениге 2006

    Изкупуваме коли за скрап, осигуряваме удостоверения за дерегистрация от КАТ, собствен транспорт, плащане на място.

Румениге 2006

Румениге 2006

Ние сме Център за рециклиране (разкомплектоване) на излезли от употреба моторни превозни средства.Изкупуваме стари коли,които извозваме от място.

Ние сме Център за рециклиране (разкомплектоване) на излезли от употреба моторни превозни средства.Снимки може да свалите от интернет за стари коли ,репатриращи коли.Изкупуване на стари коли,които извозваме от място, цената се определя от зависимост на марка,модел,год.на производство и кубатура на двигател.

Цената се определя от зависимост на марка,модел,година на производство и кубатура на двигател.

Oсновен предмет на дейност транспорт.

Нашата цел:

Дейността ни е насочена към опазване на природата и възстановяване на чистотата на заобикалящата ни среда и е в основата на мисията на фирмата.

  • Да помогнем с дейността си нашата планета да стане едно по-привлекателно място за живот;

  • Да спазваме законите на Република България, наредбите и правилата при дейността с отпадъците;

  • Да поддържаме коректни отношения в бизнес отношенията ни;

  • Да осигурим печалба, но печалба, която не противоречи на правилата;

Румениге 2006

Как ние ще Ви помогнем:

Ако Вашият автомобил е завършил жизнения си цикъл, и няма къде да го съхранявате, ние не само ще Ви помогнем, но и ще заплатим изкупуването му.

Ако желаете да бракувате старата си кола, и това да стане бързо, гладко и по възможно най-лесния начин, значи сте попаднали на правилното място.

Глобализацията на съвременния свят, изправи планетата пред огромни екологични проблеми, за това много фирми в Европа и целия свят се насочват към дейности свързани с екологията, за да бъде възстановен синхрона "човек-общество-природа".

"Румениге-2006" ЕООД осъществява дейността си на площадка, разположена в индустриална зона на гр.София, което предоставя възможност за организирана дейност.

Фирмата притежава разрешение да извършва дейност по третиране на отпадъци от Министерство на околната среда и водите, което отговаря на новите изисквания от 2013г.

Площадката е съобразена с изискванията на Министерство на околната среда и водите и РИОСВ гр.София

Осигурено е необходимото технологично оборудване за извършване на разрешената от закона дейност.