Счетоводна къща ЦЕРТУС ( Visit Website )

Счетоводни услуги младост Счетоводна къща ЦЕРТУС Счетоводна къща ЦЕРТУС
Счетоводна къща ЦЕРТУС

Предлагаме професионални еднократни и абонаментни счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации. Поемаме цялата отговорност за работата си, спомагаме за спестяване на време, нерви и пари и разрешаване на всички финансови проблеми.


Презентация

Счетоводна къща ЦЕРТУС Счетоводна къща ЦЕРТУС Счетоводна къща ЦЕРТУС Счетоводна къща ЦЕРТУС Счетоводна къща ЦЕРТУС

Счетоводна къща ЦЕРТУС

Счетоводна къща ЦЕРТУС

Предлагаме професионални еднократни и абонаментни счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации. Поемаме цялата отговорност за работата си, спомагаме за спестяване на време, нерви и пари и разрешаване на всички финансови проблеми.

За екипа

Заедно сме, защото вярваме в положителната екипна работа и знаем, че идеите, знанието и трудът на целия ни екип гарантират качествени услуги.Осигуряваме непрекъснато обучение и възможности за развитие на своите умения, способности и компетенции. Силно вярваме в коректните партньорски взаимоотношения и знаем, че това е цената на нашия успех.

 

Разгледайте услуги, които предлагаме и/или ни се обадете, за да насрочим среща в удобно за вас време и преценете дали ЦЕРТУС е компанията, която ще Ви помогне да намалите своите разходи, да спестите ценно време и да насочите енергията и усилията си към управлението на Вашите бизнес идеи.

За клиентите

Клиентите ни могат да разчитат на професионални счетоводни услуги, отговарящи на законовите норми.

 

В условията на непрекъснати промени на нормативната уредба се стремим да осигурим спокойствието им и да снижим до минимум ангажиментите им по отношение на счетоводната и данъчната отчетност.

 

Счетоводна къща ЦЕРТУС

Защо да предпочетете нашите услуги:

 • Бихте спестили от разходите за заплати и осигуровки на счетоводния Ви персонал, осигуряване на работно място, поддържане на актуален счетоводен софтуер и информация за промените в нормативната уредба.
 • Бихте могли да разчитате на професионална помощ и консултации от специалисти, които ежедневно се сблъскват с различни счетоводни и данъчни казуси.
 • Бихте получили надлежно съставен разходно-оправдателен документ за нашето възнаграждение.
 • Бихте се освободили от ангажимент по ежемесечното посещаване на Данъчните служби, НОИ и Банковите институции.

Счетоводни услуги

ЦЕРТУС предлага за български и международни компании с различни икономически дейности следните услуги:

 

Оперативно счетоводство

 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност по националните и международните счетоводни стандарти;
 • Месечно ДДС - изготвяне на ДДС документи, съгласно изискванията на ЗДДС;
 • Изготвяне на междинни финансови отчети;
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.

Годишно приключване

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне и представяне на консолидирани Годишни Финансови Отчети;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт;
 • Проверка и заверка на годишни финансови отчети от дипломиран експерт-счетоводител

Други услуги

 • Изготвяне на статистически тримесечни форми;
 • Подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи;
 • Представителство и защита пред органи на данъчната администрация, НОИ и НЗОК;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки под Еxcel с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • Текущи консултации, относно измененията на законовата и нормативна база;
 • Представителство пред данъчните власти при ревизии.

Труд и работна заплата

ЦЕРТУС предлага всички необходими услуги за управление на административните процеси, свързани с определяне на възнагражденията на вашите служители и поддържането на трудовите досиета.

 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори;
 • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати;
 • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;
 • Изготвяне на документи за прекратяване на трудовите взаимоотношения със служители;
 • Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ.
 • Изготвяне на платежни и документи за on-line банкиране;
 • Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски;
 • Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии;
 • Отчитане на разходите по отдели и проекти;
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала.

Данъчна защита

 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация;
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки общи, тематични и насрещни;
 • Представителство и защита пред данъчната служба и НОИ по всякакви възникнали въпроси и казуси.

Регистрация

 • Търговския регистър;
 • НОИ;
 • ДДС регистрация;
 • Комисия за защита на личните данни;
 • Агенция по финансово разузнаване;
 • Други

Административни услуги

 • Събиране на документи от офиса на клиента;
 • On-line банкиране;
 • Подаване на документи към различни институции;
 • Издаване на актуални състояния;
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения;
 • Преводи, регистрации и пререгистрации и други.

 

Карта

 

Счетоводна къща ЦЕРТУС

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Счетоводна къща ЦЕРТУС - София

Счетоводна къща ЦЕРТУС - София

088 851 84 08 / 02 974 59 30 / 31 / 32

София, бул.Йерусалим ж.к.Младост

                         1, бл.24, офис 1

Счетоводна къща ЦЕРТУС

Счетоводна къща ЦЕРТУС